Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

4.10.2019 - 28.11.2019

ZOOM na 70. léta

Fotografická výstava věnovaná konceptuálnímu umění sedmdesátých let.

ZOOM na 70. léta.

Milan Adamčiak | Leszek Brogowski | Wojciech Bruszewski | Witosław Czerwonka | Zbigniew Dłubak | VALIE EXPORT | Grupa Bahama | Július Koller | Jiří Kovanda | Jarosław Kozłowski | Romuald Kutera | Anna Kutera | Paweł Kwiek | Natalia LL | Jerzy Lewczyński | Ewa Partum | Andrzej Paruzel | Andrzej Pierzgalski |  Józef Robakowski | Peter Rónai | Andrzej Różycki | Petr Štembera | Jerzy Treliński | Jiří Valoch | Ryszard Waśko | Peter Weibel

Vernisáž: 04.10.2019 v 19.00 výstava potrvá do 28.11.2019

Výstava "ZOOM na 70. léta" je prezentací subjektivního výběru děl umělců, vytvářejících v proudu konceptuálního umění. Není bezpochyby prezentováno v Gdaňské galerii fotografie, progresivním dědictví galerie. Vytvořena byla v roce 1977. Výstava je původní realizací Andrzeje Paruzela, vizuálního umělce, filmaře, básníka, animátora umění a aktivního účastníka nové mediální umělecké scény v 70. a 80. let 20. století.

'' ... pokud by někdo chtěl interpretovat naše způsoby myšlení a jednání v náboženském smyslu, všiml by si nejen, že pro nás všechny formy poezie (číst ART) mají hodnotu, kterou lze bez nadsázky nazvat stěžejní, ale také že v lásce k hudbě a tanci, zneužívání alkoholu a vědomí tělesné touhy, je jedním z hlavních motorů každodenního života a umělecké činnosti, jsme se mnohokrát chovali, jako bychom byli temný a zároveň radostný bůh, podobně jako Dionýsos, tajně ovládal ateisty, kterými (nejvíce) byli jsme. “

Michel Leiris z článku ''Rue Blomet 45. Jiná stránka surrealismu.

Výše uvedená citace o bohémovi z Pařížské Montparnasse, z dvacátých let, může odkazovat na atmosféru uměleckých prostředí, z nichž pocházejí umělci prezentovaní na výstavě. Postoje neoavantgardních umělců ze 70. let z Lodže, Bratislavy, Vratislavi, Prahy, Varšavy, Gdaňsku a Poznaně byly podobné. Oddanost umění byla pro nás jedinou formou úniku z bezbarvé reality komunistických režimů.

Omezení svobody „lidovými autoritami“ v Polsku bylo o něco menší než v Československu, proto jsme měli možnost shlédnou výstavy českých a slovenských umělců, včetně Koller, Štembery, Kovandy, Valoch a Rakouských VALIE EXPORT a Weibel. V důsledku toho byl možný i osobní kontakt, vzájemné poznávání, vytváření společného přátelství. Stalo se to mimo jiné v Galerii Permafo ve Vratislavi, akumulátory v Poznani, Dziekanka ve Varšavě, Labyrint v Lublinu, Burza v Lodži a GN v Gdaňsku.

Mnoho umělců ze skupiny představené na naší výstavě se zúčastnilo desetileté generační výstavy 'WORK END WORDS' v Galeria de APPEL v Amsterdamu v roce 1979. Plakátem výstavy byl fotografický portrét Julia Kollera s pingpongovým míčkem v ústech a raketou v ruce. Bohužel výstava postrádala umělce z Československa, kterým byly odmítnuty pasy. V této souvislosti Kollerova práce výmluvně rezonovala a plakát, který citujeme na výstavě v Gdaňsku, neztrácí svůj význam.

Rovněž je třeba připomenout, že vynikající rakouský umělec a kurátor Peter Weibel v jakémsi rozporu pro setkání v Lodži a ve Varšavě uspořádal na Vítězném sboru ve Vídni 1981 výstavu nazvanou Rozšířené fotografie, kterých se zúčastnilo mnoho umělců ze střední Evropy, včetně Polska.

(A.Paruzel)

 

Zoom na léta 70.je to připomínka mezníkových děl kruhu polských umělců spojených s workshopem filmových forem a jejich uměleckých protějšků - zástupců avantgardy ze zemí tehdejší socialistické zóny, ale také prezentace kurátorských objevů. Výměnou názorů a děl umělci vytvořili novou síť připojení. Koncepční umění také tváří v tvář ukazuje násilí komunismu jako společná hodnota a způsob studia univerzálních oblastí pro různé národy. Na výstavě se představí díla slovenských autorů Petera Rónaiho a Julia Kollera, Čechů Jiřího Kovandy a Petra Štembera a polských autorů Anna Kutera, Natalia LL, Ewa Partum, včetně Jarosław Kozłowski, Andrzej Różycki, Ryszard Waśko, Józef Robakowski, Zbigniew Dłubak, Jerzy Lewczyński nebo Leszek Brogowski a další, přímo související s koncepční scénou Tri-City. Představíme také dvě práce z muzejní sbírky rakouské autorky VALIE EXPORT a srbské umělkyně  Sanja Iveković. Uvidíme fotografie, intimní video-instalace a dokumenty s cenným uměleckým a historickým významem. Připomeneme si dva hlavní trendy konceptuálního umění: fotomedialismus, tj. Experimenty a boje s překročením média filmu a fotografie, stejně jako pragmatismus, intelektuální hnutí, které také fungovalo jako odpor k dominantní propagandě socialistického systému, včetně fotografického díla skupiny Bahama objeveného pro polské publikum, sarkasticky přebírající politickou realitu Československa. Zajímavým projevem rozšíření nahrávacího média jsou poprvé v Polsku prezentované zvukové akce Milana Adamčaka i s příklady kombinací kusů, happeningu s poezií a fotografováním, včetně Andrzejem Pierzgalským a JJerzego Trelińskiego.

Výstava ”ZOOM na léta 70-té'' je další výstavou, po větší výstavě „Do 20. století avantgarda“ od roku 2017 v Galerii Atlas v Lodži, prezentace konceptuálního umění, kterou navrhl Andrzej Paruzel. Navzdory své menší velikosti jde o vědomé pokračování, připomínájící umělecká děla, které ve své době rčovaly vývoj umění.

Jako výběr tvůrci umění, ale i svědkové historie se tato výstava může stát příspěvkem k hlubšímu zájmu o umělce a opakujícímu se tématu i v dnešní době. Umění, jehož projevy nacházejí své právoplatné místo v muzeálních sbírkách.

 

Síla prezentovaná na výstavě pocházejí z Národního muzea v Gdaňsku, Olomouckého muzea umění, Slovenské národní galerie v Bratislavě, Profil Foundation, Image Energy Foundation, ARTUM Foundation a soukromých archivů autorů. Doprovodným filmovým programem jsou dokumenty Piotra Weycherta.

 

Zveme vás 5.10.2019 od 10.00 do 13.00 k zúčastnit se setkání PATIO Akademia Sztuk Pięknych ul. Targ Węglowy 6 v Gdaňsku. Pár slov úvodem řekne dr. Štěpánka Bieleszová, která představí sbírku fotografií z Uměleckoprůmyslového muzea v Olomouci a dále pak kurátor výstavy Andrzeje Paruzela.

 

Kurátor: Andrzej Paruzel

Spolupráce: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka

 

Záštita: ZAiKS

 

Partneři:

Akademie výtvarných umění v Gdaňsku

České centrum ve Varšavě

Slovenský institut ve Varšavě

Umělecké muzeum Olomouc

Slovenská národná Galéria


Doprovodný program zahrnuje promítání dokumentárních filmů:

 • Svět pohledem - na fotografiích Jerzyho Lewczyńského
  doba trvání: 33 min 14 sec
  rok výroby: 2012
  režisér: Piotr Weychert, Paulina Brzezińska
  producent: Grzegorz Krawczyk Art Reading Room - muzeum v Gliwicích
  Mirosław Chojecki, Piotr Weychert - mediální kontakt

 

 • Kosuth Świdziński setkání v Římě
  doba trvání: 38 min 59 sec
  rok výroby: 2010
  režisér: Piotr Weychert
  producent: Mirosław Chojecki, Piotr Weychert

 

 • Vnímání (Zbigniew Dłubak)
  doba trvání: 38 min 25 sec
  rok výroby: 2007
  režisér: Piotr Weychert
  producent: Piotr Weychert, Mirosław Chojecki

 

 

Čestní sponzoři:

Mieczysław Struk

Marszałek Województwa Pomorskiego

 

 výstava potrvá do 28.11.2019, úterý-neděle: 10.00-17.00

pořadatel: Národní muzeum v Gdaňsku

Gdaňská Galerie Fotografie| Zielona Brama

ul. Długi Targ 24 | 80-828 Gdańsk tel. 58 307 59 12 w. 117,119

ggf@mng.gda.pl

 

Místo konání:
Gdańska Galerii Fotografii MNG, Zielona Brama; Długi Targ 24, Gdańsk
Datum:

Od: 4.10.2019
Do: 28.11.2019

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala