Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.2.2013 - 17.3.2013

Zrcadlo / The Mirror

V designérské galerii Stilwerk ve Vídni proběhne výstava pod názvem "Zrcadlo / The Mirror", reprezentující českou a evropskou designérskou špičku. Jde o kurátorský projekt, který vznikl u příležitosti Designbloku 2012 v Praze. Společně se na něm s Klárou Šumovou podíleli také Adam Štěch, skupina OKOLO a architekta Lenka Míková. VERNISÁŽ: čtvrtek, 14.2.2013, 19.00 hodin.

Zrcadlo představuje magický objekt, bez kterého bychom ani nevěděli, jak my sami vypadáme. Poetický a zároveň surrealistický charakter zrcadla jitřil vždy myšlenky a vize umělců, spisovatelů a dalších myslitelů. Zrcadlo se tak stalo předmětem uměleckých a filozofických úvah a idejí, které se často objevovaly na obrazech malířů, na stránkách románů, ve verších básní či ve filmové stopě. Zrcadlo je předmětem, který nikdy nepřestane fascinovat. A to samozřejmě i v prostředí designu a umění.
Výstava současného designu a výtvarného umění, jejíž kurátory jsou Klára Šumová a Adam Štěch, představuje zrcadlo jako praktický objekt s jasnou funkcí i jako téma pro výtvarný experiment. Ti společně oslovili přes 30 designerů z Evropy s žádostí navrhnout zrcadlo. Vzniklo tak 33 ojedinělých projektů reflektujících toto téma. Záměrem výstavy bylo představit mladé designéry a jejich ztvárnění objektu na společné zadání.
Projekt připravený Klárou Šumovou a skupinou OKOLO shrnuje trend vytváření zrcadel v kontextu současného designu za posledních několik let a hledá možnosti nových tvarů, funkcí, typologií či zachování tradičních archetypů. Prostřednictvím výstavy Zrcadlo se představuje tento předmět nejenom jako magický objekt plný fantazie a inspirace, ale i jako typologické téma pro designéra.
Ten bere zrcadlo, jako vše ostatní, jako funkční a esteticky vyvážený předmět, jehož tvorba si vyžaduje určitá specifika. Na výstavě se tak seznámíte s mnoha rozmanitými podobami zrcadla, tak jak ho vnímají současní designéři a umělci. Oslovení tvůrci tak jsou postaveni před otázku, jak ztvárnit zrcadlo či jenom jeho motiv ve svém vlastním výtvarném pojetí. Výsledkem tak není jenom soubor funkčních objektů, ale celkový pohled na problematiku zrcadel jak z funkčního a formálního hlediska, tak i z hlediska čistě uměleckého, filozofického a ideového.
Výstava byla nominována na nejlepší výstavní projekt Designbloku v Praze a získala druhé místo. Po Vídni by se měla výstava The Mirror přesunout dále i do slovenské galerie ArtProjekt a na podzim 2013 se představí v Designgalleriet ve Stockholmu.

Více informací na: www.dezeen.com, www.okoloweb.cz, www.stilwerk.at

Foto: (c): The Mirror exhibition by OKOLO and Klára Šumová; Dezeen Magazine

Místo konání:

Stilwerk, Praterstraße 1, 1020 Wien

Datum:

Od: 15.2.2013
Do: 17.3.2013

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala