Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

PROJEKTY

Iniciujeme a realizujeme tyto projekty

HANDMADE DREAMS | NOC LITERATURY | CENA SUSANNY ROTH | ROK ČESKÉ KULTURY V JAPONSKU
OTTO WICHTERLE | ANTONÍN HOLÝ | BEDŘICH HROZNÝ | JIŘÍ TRNKA | SHARED CITIES: CREATIVE MOMENTUMHANDMADE DREAMS

Výstava Handmade Dreams představuje v kurátorském výběru Petra Nového (Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou) aktuální tendence v české bižuterii, a to od inspirace tradičními vzory přes současné trendy až po vize reprezentované výběrem z vítězných prací z designové soutěže Mistr křišťálu. Své místo ve výběru naleznou i české šperkařské značky pracující s bižuterními polotovary.

podrobné informace o projektu


 


NOC LITERATURY

Literární happening

Projekt vychází z předpokladu, že literatura je jedinečným tvůrčím médiem zachycujícím zásadní dialog mezi hlasy jednotlivců a hodnotami společnosti, ve které žijí, je nástrojem vzájemného porozumění a kulturní výměny a napomáhá odstraňovat komunikační bariéry. V roce 2018 Česká centra organizují již 12. ročník, který proběhne na pražském Novém a Starém Městě, ale také ve více než 70 českých a evropských městech.

Záměrem projektu je netradičním způsobem přiblížit veřejnosti současnou evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných čtení, která se během jednoho večera uskuteční na atraktivních či běžně nedostupných místech. V průběhu minulých let mohli návštěvníci poznat zajímavá místa pražské Letné, Smíchova, Libně, Malé Strany, Dejvic a dalších městských částí. Projekt se rozšířil do dalších měst a zemí. Trojí atraktivitou projektu, tedy spojením zajímavého textu, neobvyklého místa a originální prezentace, usiluje projekt o vytvoření jedinečného kulturního zážitku pro širokou veřejnost. Informace o aktuálním ročníku naleznete na webových stránkách projektu.

podrobné informace o projektu


 


CENA SUSANNY ROTH

Mezinárodní překladatelská soutěž je určena pro mladé překladatele z českého jazyka. Jejím cílem je podpora mladých zahraničních překladatelů a bohemistů, stejně jako podpora českých autorů v jejich přístupu k zahraničním čtenářům.

Soutěž, nesoucí jméno po renomované švýcarské bohemistce a překladatelce Susanně Roth (1950-1997), která se výraznou měrou zasloužila o propagaci soudobé české literatury v zahraničí, pořádají Česká centra ve spolupráci s Českým literárním centrem.

podrobné informace o soutěži
ROK ČESKÉ KULTURY V JAPONSKU 2017

Rok 2017 představuje významné výročí v kontextu česko-japonských vztahů. Česká republika a Japonsko si připomenou 60. výročí obnovení diplomatických vztahů (Protokol o obnovení normálních styků mezi Československou republikou a Japonskem ze dne 13. února 1957). Cílem realizace projektu je zviditelnění České republiky v Japonsku a propagace českých umělců, kultury a českých značek.

podrobné informace o projektu


 


OTTO WICHTERLE - Český vědec a vynálezce

Příběh kontaktní čočky

Česká centra využívají významných výročí let 2011, 2012 a 2013 k připomenutí neobyčejného příběhu prof. Otto Wichterleho. Celou sérii akcí připravila ve spolupráci s Ústavem makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. Pod záštitou předsedy Akademie věd ČR prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc. je projekt od roku 2011 prezentován v ČR a v popularizované podobě zavítá do zahraničí.

podrobné informace o projektu

 


ANTONÍN HOLÝ - Česká věda bojuje s viry

Projekt představuje formou unikátního exponátu jedinečné momenty ze soukromého i pracovního života významného vědce – chemika Antonína Holého. Jde o neopakovatelné amatérské i profesionální záběry, které návštěvníka provedou pestrým vědeckým prostředím, ve kterém profesor Holý pracoval a kde učinil své zlomové objevy při vývoji nových léčiv určených k léčbě virových onemocnění (AIDS, hepatitida B a další).

podrobné informace o projektu


 


BEDŘICH HROZNÝ - Sto let od rozluštění chetitského jazyka

Při příležitosti 100. výročí rozluštění chetitského jazyka světově uznávaným českým orientalistou a archeologem Bedřichem Hrozným připravili program Česká centra ve spolupráci s Národním Muzeem - Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur. Projekt se skládá z panelové výstavy, která je doplněná zvukovou instalaci a video esejí Pavla Sterce, českého výtvarného umělce, finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého.

podrobné informace o projektu

 


JIŘÍ TRNKA - Ve službách imaginace

"Žádná definice v umění nemá nikdy pravdu"

Spolu se svými partnery jsme připravili ke stému výročí narození Jiřího Trnky, jež bylo zařazeno do oficiálního seznamu výročí UNESCO pro rok 2012, výstavní projekt obsahující řadu zajímavých programů. Kurátorky Lucie Vlčková z UMPRUM a Michaela Mertová z NFA vytvořily dohromady panelovou výstavu představující reprezentativní výběr z Trnkovy rozsáhlé tvorby.

podrobné informace o projektu


 


SHARED CITIES: CREATIVE MOMENTUM

Shared Cities: Creative Momentum si klade za cíl zlepšit kvalitu života v evropských městech. Zkoumáme různé pohledy na sdílení a tvorbu měst a přitom objevujeme nové možnosti, jak v nich žít. Společně. Česká centra v rámci projektu připravují dvě dílčí aktivity, a to výstavu IKONICKÉ RUINY / ICONIC RUINS a evaluační výzkum zaměřený na ekonomické dopady projektu Shared Cities.

podrobné informace o projektu


 


Naši partneři

 

 

 

 

Doporučujeme