Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

PROJEKTY

Iniciujeme a realizujeme tyto projekty

KORONA POVÍDKYLUSTR ON TOURČESKÉ HRDINKY I SOUČASNÁ ČESKÁ ANIMACE I  HANDMADE DREAMS | NOC LITERATURY | CENA SUSANNY ROTH | SHARED CITIES: CREATIVE MOMENTUM I ANGAŽOVANOST PROSTŘEDNICTVÍM KULTURY PŘED ROKEM 1989 A PO NĚM | CZECH THAT FILM |  ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNOST / 1918 | ČESKÁ HRAČKA / MINI WONDERS | JEDEN DEN V ČESKOSLOVENSKU | CZECH INNOVATION EXPO | SCIENCE CAFÉ |  PRAŽSKÉ JARO / 1968 | CZECH IMAGE | MEZITÍM NA JINÉM MÍSTĚ… / STOLETÍ ČESKÉHO KOMIKSU | 12 SVĚTŮ - ILUSTRÁTOŘI SOUČASNÉ DĚTSKÉ KNIHY | HOUSE OF EUROPE I LOOS IN PILSEN

 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝCH CENTER ZA ROK 2019

Ohlédněte se s námi za rokem 2019! Stejně jako v uplynulých letech, jsme prezentovali Českou republiku jako moderní zemi s bohatou kulturní tradicí a posilovali její dobré jméno v zahraničí. Jsme příspěvkovou organizací Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

 


KORONA POVÍDKY

Kolekce autorských textů ve formě povídek napsaných českými (popř. místními) autory exkluzivně pro Česká centra na témata volně spojená se situací ovlivněnou koronavirovou pandemií, nebo jí inspirovanou, kteří (ideálně) zároveň mají specifické vazby na zemi působení konkrétních zahraničních českých center zapojených do projektu. Texty vznikly převážně v češtině; menší část z nich byla psána v německém jazyce. Jednotlivé povídky jsou dále přeložené do jazyka teritoria působnosti zapojeného českého centra (angličtina, japonština, němčina, ruština, řečtina).

► podrobné informace o projektu

 


 

ČESKÉ HRDINKY. VÝZNAMNÉ ŽENY ČESKÉ HISTORIE A SOUČASNOSTI

Ilustrovaná mozaika příběhů významných českých žen - panovnic, političek, umělkyň, badatelek či sportovkyň, které otiskly výraznou stopu do historie i současnosti nejen v českých zemích, ale i v mezinárodním kontextu.

► podrobné informace o projektuLUSTR ON TOUR

Ve spolupráci Českých center a festivalu ilustrace LUSTR vznikl společný putovní projekt zaměřený na zahraniční prezentaci s cílem propojit současnou českou autorskou ilustraci s místní scénou. Kurátorkou projektu je ředitelka festivalu Nadia Sheshukova.

► podrobné informace o projektu

 

 


 

 

SOUČASNÁ ČESKÁ ANIMACE

Pásmo animovaných filmů

Česká centra ve spolupráci s vybranými vysokými školami a filmovými festivaly uvádějí speciální program pásem animovaných filmů, jimiž vzdávají hold současné české animaci. Animace vždy patřila k rodinnému stříbru česk(oslovensk)é kinematografie a tuto pozici zaujímá stále, o čemž svědčí mezinárodní pozornost a ocenění, jichž se současným animovaným dílům dostává.

 

► podrobné informace o projektu

 


 

HANDMADE DREAMS

Výstava Handmade Dreams představuje v kurátorském výběru Petra Nového (Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou) aktuální tendence v české bižuterii, a to od inspirace tradičními vzory přes současné trendy až po vize reprezentované výběrem z vítězných prací z designové soutěže Mistr křišťálu. Své místo ve výběru naleznou i české šperkařské značky pracující s bižuterními polotovary.

podrobné informace o projektu


 


NOC LITERATURY

Literární happening

Záměrem projektu je netradičním způsobem přiblížit veřejnosti současnou evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných čtení, která se během jednoho večera uskuteční na atraktivních či běžně nedostupných místech. V průběhu minulých let mohli návštěvníci poznat zajímavá místa pražské Letné, Smíchova, Libně, Malé Strany, Dejvic a dalších městských částí. Projekt se rozšířil do dalších měst a zemí. Trojí atraktivitou projektu, tedy spojením zajímavého textu, neobvyklého místa a originální prezentace, usiluje projekt o vytvoření jedinečného kulturního zážitku pro širokou veřejnost. Informace o aktuálním ročníku naleznete na webových stránkách projektu.

podrobné informace o projektu

 

 

 

 

 

 

 


CENA SUSANNY ROTH

Mezinárodní překladatelská soutěž je určena pro mladé překladatele z českého jazyka. Jejím cílem je podpora mladých zahraničních překladatelů a bohemistů, stejně jako podpora českých autorů v jejich přístupu k zahraničním čtenářům.

Soutěž, nesoucí jméno po renomované švýcarské bohemistce a překladatelce Susanně Roth (1950-1997), která se výraznou měrou zasloužila o propagaci soudobé české literatury v zahraničí, pořádají Česká centra ve spolupráci s Českým literárním centrem.

podrobné informace o soutěži

 

 

 

 

 SHARED CITIES: CREATIVE MOMENTUM

Shared Cities: Creative Momentum si klade za cíl zlepšit kvalitu života v evropských městech. Zkoumáme různé pohledy na sdílení a tvorbu měst a přitom objevujeme nové možnosti, jak v nich žít. Společně. Česká centra v rámci projektu připravují dvě dílčí aktivity, a to výstavu IKONICKÉ RUINY / ICONIC RUINS a evaluační výzkum zaměřený na ekonomické dopady projektu Shared Cities.

podrobné informace o projektu


 


DIALOG 

Angažovanost prostřednictvím kultury před rokem 1989 a po něm

Projekt vznikl, aby rozvinul veřejnou diskuzi s mezigeneračním dialogem o událostech roku 1989, jak se odrážejí v kontextu dnešní doby, o tématu našeho členství v EU a společné budoucnosti v Evropě s důrazem na roli občanské angažovanosti v minulosti, současnosti a budoucnosti demokratické a sjednocené Evropy.

podrobné informace o projektu 

CZECH THAT FILM

Filmový festival

Cílem festivalu Czech That Film je souhrnná prezentace vybraných děl současné české kinematografie a její přiblížení široké veřejnosti v USA a Kanadě v prostředí vyhledávaných kin a dalších filmu zasvěcených prostor. Přehlídka si za dobu svého trvání získala stabilní diváckou základnu a rozšířila se do více jak 20 měst v Severní Americe. 

 

► podrobné informace o projektu

 

 

 

 

 

 

 


 

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNOST / 1918

Interaktivní digitální výstavní projekt Československá státnost 1918 nabízí zásadní informace o historickém a kulturním dění v době vzniku Československé republiky jazykem 21. století. Projekt obsahuje texty, audio i video a umožňuje divákovi pohybovat se virtuálním prostorem podle svých zájmů. Obsah programu je rovněž zpracován formou grafických koláží jako panelová výstava.

podrobné informace o projektu

 

 


 

DĚTSKÁ HRAČKA / MINI WONDERS

Česká tvorba pro děti měla v historii vysoké mezinárodní renomé, ať už se jednalo o hračky, animovaný film či knižní ilustraci. Putovní výstava s názvem Mini Wonders a podtitulem „česká hračka včera a dnes“ by ráda zahraničnímu publiku představila ucelený pohled na českou hračku v průběhu jejího vývoje od meziválečného období až po dnešní autorskou tvorbu. 

 

podrobné informace o projektu

 

 

 

 

 

 

 


 

PRAŽSKÉ JARO / 1968

Interaktivní digitální výstavní projekt Pražské jaro 1968 nabízí pohled na dramatické a společenské změny v Československu 60. let jazykem 21. století. Projekt obsahuje texty, audio i video a umožňuje divákovi pohybovat se virtuálním prostorem podle svých zájmů. Obsah programu je rovněž zpracován formou grafických koláží jako panelová výstava.

podrobné informace o projektu


 


 

CZECH INNOVATION EXPO

Projekt Czech Innovation Expo je prezentační projekt zařazený do oficiálního programu k oslavám 100. výročí založení Československé republiky. Využívá nejnovějších technologií virtuální a rozšířené reality k prezentování úspěchů české vědy, výzkumu a inovací. Projekt se sestává ze tří základních pilířů tvořených rodokmeny českých vědců, inovátorů, průmyslníků a značek, interaktivní vícevrstvou inovační mapou České republiky a prezentací inovativních produktů.

podrobné informace o projektu

 

 


 

 

SCIENCE CAFÉ

Science Café je diskusí s renomovaným vědcem na současné téma týkající se výzkumu, rozvoje, vědy apod. Témata jsou široká a diskuse je tak otevřena odbornému i širokému publiku, které má možnost se v úzkém kruhu setkat s předním vědeckým pracovníkem pracujícím v jedné z českých institucí a v neformální atmosféře pokládat dotazy.

 

 podrobné informace o projektu

 

 


 

 

MEZITÍM NA JINÉM MÍSTĚ… / STOLETÍ ČESKÉHO KOMIKSU

 

Sto let od založení Československa (1918) nabízí jedinečnou příležitost k rekapitulaci národních komiksových dějin (a též obrazu dějin v komiksu). Výstava chce představit českou tvorbu v mnohosti jejích podob i v historických souvislostech. Tematickým zacílením na ústřední žánry, zlomové momenty a mezikulturní inspirace touží nabídnout jakýsi vějíř vyprávění o moderním českém komiksu a jeho „prvním století“. Ona nesystematická rozrůzněnost se zdá být pro vyprávění příběhu českého komiksu zvláště příhodná – to, co a jak se dělo mezitím na jiném místě, nám umožní lépe pochopit tady a teď.

podrobné informace o projektu

  

12 SVĚTŮ - ILUSTRÁTOŘI SOUČASNÉ ČESKÉ KNIHY PRO DĚTI

 

Výstava představuje 12 současných českých autorů ilustrací pro děti. Výběr byl veden s důrazem na výrazovou specifiku autorů a jejich přesahy k dalším technikám a médiím - od klasické kresby nebo malby k textilnímu výtvarnictví nebo komiksu. Jedná se o tvůrce mladší a střední generace, kteří mají za sebou řadu úspěšných knižních realizací i dalších uměleckých projektů.

 

podrobné informace o projektu

  

CZECH IMAGE

Czech Image startuje výstavou tvorby studentů Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Ti zpracovali svůj pohled na českou historii, identitu a vnímání Česka mladou generací. Expozice představuje plakáty 38 studentů. Každý z autorů vizuálně ztvárnil odpovědi na otázku: „Jak vidíme sami sebe, jak nás vidí cizinci? Na co jsme hrdí, co nás charakterizuje?“ V rámci doprovodného programu budou probíhat diskuze a přednášky o české identitě. 

 

podrobné informace o projektu                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

LOOS IN PILSEN

Česká centra se rozhodla vzdát Adolfu Loosovi hold samostatným výstavním projektem, který má za cíl představit Loosovu unikátní interiérovou tvorbu, vzniklou v rámci architektova dlouhodobějšího působení v Plzni v první třetině 20. století, která není širší zahraniční veřejnosti příliš známá.

 

► podrobné informace o projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

JEDEN DEN V ČESKOSLOVENSKU. ČESKOSLOVENSKÝ DESIGN OD EXPO 1958 PO OKUPACI 1968

 

Výstava Jeden den v  Československu. Československý design od EXPO 1958 po okupaci 1968, kterou připravila Česká centra v rámci oslav výročí republiky a ukazuje český a polský interiérový design ze šedesátých let. Ten polský je ze sbírky Filipa Speka a náš z kolekce olomouckého sběratele Jana Jeništy.

 podrobné informace o projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolekce autorských textů ve formě povídek napsaných českými (popř. místními) autory exkluzivně pro Česká centra na témata volně spojená se situací ovlivněnou koronavirovou pandemií, nebo jí inspirovanou, kteří (ideálně) zároveň mají specifické vazby na zemi působení konkrétních zahraničních českých center zapojených do projektu.

Texty vznikly převážně v češtině; menší část z nich byla psána v německém jazyce. Jednotlivé povídky jsou dále přeložené do jazyka teritoria působnosti zapojeného českého centra (angličtina, japonština, němčina, ruština, řečtina).

Do projektu se zapojila následující centra: Atény, Berlín, Jeruzalém, Mnichov, Moskva, New York, Tel Aviv, Tokio.


DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: