Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

SHARED CITIES: CREATIVE MOMENTUM

Shared Cities: Creative Momentum si klade za cíl zlepšit kvalitu života v evropských městech. Zkoumáme různé pohledy na sdílení a tvorbu měst a přitom objevujeme nové možnosti, jak v nich žít. Společně. Česká centra v rámci projektu připravují dvě dílčí aktivity, a to výstavu IKONICKÉ RUINY / ICONIC RUINS a evaluační výzkum zaměřený na ekonomické dopady projektu Shared Cities.

► podrobné informace o projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

LOOS IN PILSEN

Česká centra se rozhodla vzdát Adolfu Loosovi hold samostatným výstavním projektem, který má za cíl představit Loosovu unikátní interiérovou tvorbu, vzniklou v rámci architektova dlouhodobějšího působení v Plzni v první třetině 20. století, která není širší zahraniční veřejnosti příliš známá.

 

► podrobné informace o projektu