Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Loos in Pilsen

Výstava o plzeňských interiérech Adolfa Loose

V roce 2020 uplyne 150 let od narození Adolfa Loose (1870­—1933), celosvětově uznávaného klasika moderní předválečné architektury s moravskými rodovými kořeny, který svým myšlením i samotnými realizacemi ovlivňoval soudobou architekturu a inspiroval pozdější dění a směřování současné architektury v mezinárodním měřítku. 

Česká centra se rozhodla vzdát Adolfu Loosovi hold samostatným výstavním projektem, který má za cíl představit Loosovu unikátní interiérovou tvorbu, vzniklou v rámci architektova dlouhodobějšího působení v Plzni v první třetině 20. století, která není širší zahraniční veřejnosti příliš známá. Tento významný segment Loosovy tvorby již byl v ČR kontextuálně reflektován výstavou LOOS – PLZEŇ – SOUVISLOSTI připravenou Západočeskou galerií v Plzni. Vybrané interiéry pak byly po renovaci městem Plzeň systematičtěji zpřístupněny prostřednictvím programu Evropského hlavního města kultury, jímž byla západočeská metropole titulována v roce 2015. Projekt Českých center z obou premis vychází a s oběma subjekty navázal komunikaci a spolupráci.

Na počátku 20. století byla Plzeň dynamickým průmyslovým městem rakousko-uherské monarchie, což s sebou neslo i existenci významného finančního kapitálu a touhy jeho držitelů po moderním životě zosobněném také kvalitním bydlením. Právě ve Vídni se Loos seznámil se svými prvními plzeňskými klienty, kteří otevřeli cestu k jeho dalším zakázkám v tomto městě. Jejich otevřenost pro spolupráci s volnomyšlenkářským architektem a zároveň finanční možnosti daly vzniknout dnes již oceňovanému souboru (později revitalizovaných) bytů a interiérů. 

Výstava představí nejvýznamnější zjištění, k nimž badatelská práce Západočeské galerie v Plzni došla od roku 2010. Smyslem je předně usazení Loosova díla v Plzni do souvislostí. Přiblíženy budou okolnosti vzniku prvních prací už po roce 1907 a klíčový význam širší rodiny Hirschovy a Beckovy a jejich vazby na Vídeň.

Pozornost se zaměří také na architektův tvůrčí návrat do Plzně v roce 1927 a práci pro širší rodinu Brummelovu a Semlerovu a také pro manžele Voglovy, Krausovy a četné další investory.  Součástí bude také popis osudů rodin i bytů od roku 1939 až po současnou obnovu a zpřístupnění několika z bytů a navázanou spolupráci s několika rodinami žijícími dnes v Austrálii, Velké Británii a USA.

Projekt vzniká za spolupráce se Západočeskou galerií v Plzni (pod autorským vedením Petra Domanického), a s městem Plzeň.

Krb a arkýř v obytném pokoji Krausových dnes, foto: Radovan Kodera, Plzeň – TURISMUS

Obytný pokoj Brummelových v Husově třídě č. 58 dnes, foto: Radovan Kodera, soukromá sbírka Michala Brummela

Pokoj Hedviky Liebsteinové v Husově třídě č. 58 dnes, foto: Radovan Kodera, soukromá sbírka Michala Brummela

Obytný pokoj Beckových po přestěhování na dnešní náměstí Míru v roce 1929, foto: Josef Hanuš, Západočeská galerie v Plzni, A 14/3

Jídelna a zimní zahrada bytu Hisrschových z doby před rokem 1910, foto: autor neznámý, Západočeská galerie v Plzni, A 14/7

Adolf Loos v době nemoci v roce 1930, foto: Karel Lhota, Západočeská galerie v Plzni, A13/77

 

Více informací o projektu:  Mgr. Sandra Karácsony, T: +420 234 668 328, karacsony@czech.cz


Iniciátor a organizátor: Česká centra

Spoluorganizátor: Západočeská galerie v Plzni
 

Partner: Město Plzeň, Plzeň- Turismus / Adolf Loos Plzeň , Národní Památkový Úřad

 


 

Partneři projektu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Loos obrazem

@ Plzeň - Turismus / Adolf Loos Plzeň

@ Plzeň - Turismus / Adolf Loos Plzeň

@ Plzeň - Turismus / Adolf Loos Plzeň

@ Plzeň - Turismus / Adolf Loos Plzeň