Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Shared Cities: Creative Momentum

SHARED CITIES: CREATIVE MOMENTUM

Výstava ICONIC RUINS? vznikla v rámci evropského projektu Shared Cities: Creative Momentum - mezinárodní kreativní platformy na rozmezí architektury, umění, urbanismu a sdílené ekonomiky, která v letech 2016 až 2020 spojuje jedenáct partnerských organizací ze sedmi významných evropských měst: Bělehradu, Berlína, Bratislavy, Budapešti, Katovic, Prahy a Varšavy. Cílem projektu Shared Cities je ukázat městským obyvatelům, že jejich participace a spolupráce je zásadní pro vytvoření příjemného a hodnotného městského prostředí.

Poválečná architektura v bývalých socialistických státech se stává v poslední době ostře sledovaným tématem. Veřejnost ji dlouhá léta vnímala s rozpaky, na pozadí často bezútěšných osobních vzpomínek a lidských osudů ovlivněných komunistickým režimem. Poslední odborné studie a osvětové aktivity však odhalují překvapivě rozmanitou škálu podob, jichž architektura v dané době nabývala, i paralelní vývoj, který ukotvuje bývalý východní blok do širšího kontextu dějin světové architektury. Výstava ICONIC RUINS? se proto soustředí zejména na oblast politicky exponovaných veřejných investic a hledá vazby nebo střety mezi ambicemi moci a tvůrčím myšlením architektů.

Rychlý zánik této architektury v posledních letech v důsledku radikálních přestaveb a demolic, vede k nebývalé angažovanosti odborné veřejnosti a akademické sféry. Výstava proto sleduje i současný stav budov a doplňuje historiografické porovnání dle metodiky Docomomo International také o studentské vize budoucího využití a transformace podobných staveb, jež vznikly v rámci stejnojmenného projektu Vysoké školy výtvarných umení v Bratislavě (ateliéry architektury II,  III A3 a Virtuálne štúdio).

Výstava ICONIC RUINS? usiluje o odhalení paralel v architektuře ve společné socialistické minulosti států Visegrádské čtyřky a o nastolení širší diskuse nad blízkou budoucností kriticky ohroženého kulturního dědictví pozdního modernismu. Výstava je součástí většího evropského projektu SHARED CITIES:CREATIVE MOMENTUM, v rámci kterého zachycuje společnou sdílenou historii socialistické architektury ve střední Evropě.

 

 


 

Projekt má 3 roviny prezentace.

MINULOST

Návštěvník má možnost seznámit se s architekturou socialistické éry v zemích V4, rozdělenou do typizovaných staveb (goverment administration, administration, international representation/hotels, transport, media, health care, education, culture, sport, consumerism, civil ingineering) a navíc rozdělenou do časových období 1945-58, 1959-72 a 1972-1989. Fotografické panely obsahují piktogramovou popisku základních údajů stavby a jejím současném stavu.

SOUČASNOST

Na výstavu navazuje panelová diskuze o vztahu současné společnosti k této architektuře, o šířce ochrany zmíněných budov a možnostech jejich využití v současnosti.

BUDOUCNOST

V projektu Shared Cities pracovali studenti bratislavské Vysoké školy výtvarných umění - VŠVU (ateliéry architektury) v průběhu 6 semestrů na studiích jak pracovat s tím to typem architektury. Jejich výslední práce jsou v rámci projektu prezentovány prostřednictvím modelů a projekce výsledku studentských prací.

 K výstavě je vydán katalog v anglickém jazyce.

 

Více o projektu: Mgr. Sandra Karácsony, T: +420 234 668 328, karacsony@czech.cz


 

Kurátoři: Petr Vorlík (CZ), historik architektury 

Henrieta Moravčíková (SK), historička architektury 

Anna Cymer (PL), historička architektury 

Ábel Mészáros (HU), historik architektury 

 

Partneři projektu: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislavě, Fakulta architektury ČVUT v Praze, Slovenská akademie věd oddělení architektúry, Docomomo International - ČR, Docomomo International – SK, Národní památkový úřad, společnost A489  

Grafika: studio Side2

Spolufinancováno z programu Evropské unie Kreativní Evropa.

 

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Panely

Výstava se skládá z 13 panelů rozměru 70x210. Panel lze pověsit za vrchní dřevěnou tyč s očkama. Panel je opatřen spodním závažím. 

Modely

S výstavou budou putovat i vybrané modely VŠVU. Modely budou uloženy buď na podlaze, nebo stolových podnožích. 

 

Prohlédněte si leták k projektu...

 


 Sledujte projekt!

https://www.sharedcities.eu/

#SharedCities
#SCCM2020

Katalog ke stažení:

 

 

VIDEOGALERIE

 

FOTOGALERIE

 
Shared Cities: Creative Momentum mapka

Kde se s projektem setkáte?