Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

BRILLIANT BY DESIGN

Brilliant By Design je název výstavy českého skla a porcelánu, organizovaná Českými centry na podporu Českého designu a kreativních průmyslů. Jejím cílem je zdůraznit kvalitu i rozmanitost práce českých designérů, kteří se těmto komoditám věnují. Výstava, jejíž vznik iniciovala Česká centra, přitom moderní designérské kousky zasazuje do kontextu jejich historických předchůdců a poukazuje tak na rozličné aspekty vývoje české tradice výroby skla a porcelánu.

► podrobné informace o projektu 

 


ROK ČESKÉ KULTURY V JAPONSKU 2017

Rok 2017 představuje významné výročí v kontextu česko-japonských vztahů. Česká republika a Japonsko si připomenou 60. výročí obnovení diplomatických vztahů (Protokol o obnovení normálních styků mezi Československou republikou a Japonskem ze dne 13. února 1957). Cílem realizace projektu je zviditelnění České republiky v Japonsku a propagace českých umělců, kultury a českých značek.

► podrobné informace o projektu

 


OTTO WICHTERLE

Česká centra využívají významných výročí let 2011, 2012 a 2013 k připomenutí neobyčejného příběhu prof. Otto Wichterleho. Celou sérii akcí připravila ve spolupráci s Ústavem makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. Pod záštitou předsedy Akademie věd ČR prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc. je projekt od roku 2011 prezentován v ČR a v popularizované podobě zavítá do zahraničí.

► podrobné informace o projektu

 


ANTONÍN HOLÝ - Česká věda bojuje s viry

Projekt představuje formou unikátního exponátu jedinečné momenty ze soukromého i pracovního života významného vědce – chemika Antonína Holého. Jde o neopakovatelné amatérské i profesionální záběry, které návštěvníka provedou pestrým vědeckým prostředím, ve kterém profesor Holý pracoval a kde učinil své zlomové objevy při vývoji nových léčiv určených k léčbě virových onemocnění (AIDS, hepatitida B a další).

► podrobné informace o projektu

 


BEDŘICH HROZNÝ - Sto let od rozluštění chetitského jazyka

Při příležitosti 100. výročí rozluštění chetitského jazyka světově uznávaným českým orientalistou a archeologem Bedřichem Hrozným připravili program Česká centra ve spolupráci s Národním Muzeem - Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur. Projekt se skládá z panelové výstavy, která je doplněná zvukovou instalaci a video esejí Pavla Sterce, českého výtvarného umělce, finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého.

► podrobné informace o projektu

 


JIŘÍ TRNKA - Ve službách imaginace

"Žádná definice v umění nemá nikdy pravdu"

Spolu se svými partnery jsme připravili ke stému výročí narození Jiřího Trnky, jež bylo zařazeno do oficiálního seznamu výročí UNESCO pro rok 2012, výstavní projekt obsahující řadu zajímavých programů. Kurátorky Lucie Vlčková z UMPRUM a Michaela Mertová z NFA vytvořily dohromady panelovou výstavu představující reprezentativní výběr z Trnkovy rozsáhlé tvorby.

► podrobné informace o projektu

 

 


 

100 LET ČESKÉHO DESIGNU

Design je fenoménem, který i když je uměleckou disciplínou, intenzivně reflektuje společenské a politické pohyby doby. Při příležitosti oslav 100 výročí založení Československé republiky se nám tak naskýtá příležitost podívat se na 100 leté období Československa a českého státu z pohledu designu. Český design je založený na kvalitní umělecko-řemeslné práci, českém kutilství a kvalitním tradičním materiálu. Má za sebou dlouholetou tradicí i světový ohlas. V dějinách světového designu zanechal svoji stopu v několika etapách, jestli jde o kubizmus nebo světovou výstavu Expo 58. Výstava bude vycházet z knihy Umělecko- průmyslového muzea „Design českých zemích 1900-2000“ autorů Ivy Knobloch a Radima Vondráčka. 

► podrobné informace o projektu

 


 

VZPOMÍNKY NA ROK 1918

Projekt Vzpomínky na rok 1918: Evropské sny o modernitě sestával z několika společensko-kulturních akcí organizovaných pro širokou veřejnost v několika evropských státech. Účelem a cílem akcí bylo otevřít téma roku 1918, včetně kritické reflexe tohoto významného momentu evropských dějin, připomenout všechny zásadní politické a sociální změny s ním spojené, a to, jak se tyto změny odrážely ve společné evropské zkušenosti.

► podrobné informace o projektu

 


 

JAN PALACH´69

Výstava o životě a osudu Jana Palacha na pozadí událostí v  Československu. 

Tato výstava chce nabídnout jiný pohled a přiblížit život a čin Jana Palacha v  historických souvislostech. Snaží se zasadit jeho příběh do kontextu pražského jara a nastupující „normalizace“, přibližuje Palachův život i myšlenkové zázemí, z  něhož vycházel, vykresluje plánování i samotné provedení jeho činu stejně jako ohlas, který ve společnosti vyvolal. 

► podrobné informace o projektu

 

 


 

VÁCLAV HAVEL – OBČAN A DRAMATIK 

Výstava Václav Havel – občan a dramatik zachycuje inscenace her Václava Havla od počátku 60. let do současnosti a to na českých i zahraničních scénách.

► podrobné informace o projektu


 


TÝDEN VĚDY A TECHNIKY

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, který propojuje vědecké aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory. Česká centra navazují na tradiční spolupráci mezi Českými centry a Akademií věd ČR a do letošního Týdne vědy a techniky zařadili projekt „Arktický festival“.

 

 podrobné informace o projektu

 


 

FAMELAB

FameLab je mezinárodní soutěž v popularizaci vědy, která v současnosti běží ve 23 zemích světa. Soutěžící mají tři minuty na to, aby vysvětlili vědecké téma, které si sami vyberou, a to bez použití projektoru. Povolené pomůcky jsou jen takové, které si soutěžící dokáže na jeviště sám přinést a také po vystoupení odnést.

 

► podrobné informace o projektu