Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Archiv projektů

BRILLIANT BY DESIGN

Brilliant By Design je název výstavy českého skla a porcelánu, organizovaná Českými centry na podporu Českého designu a kreativních průmyslů. Jejím cílem je zdůraznit kvalitu i rozmanitost práce českých designérů, kteří se těmto komoditám věnují. Výstava, jejíž vznik iniciovala Česká centra, přitom moderní designérské kousky zasazuje do kontextu jejich historických předchůdců a poukazuje tak na rozličné aspekty vývoje české tradice výroby skla a porcelánu.

► podrobné informace o projektu 

Vernisáž výstavy BRILLIANT BY DESIGN, která mapuje kontext českého designu skla a porcelánu. Foto: Anna Pleslová


ROK ČESKÉ KULTURY V JAPONSKU 2017

Rok 2017 představuje významné výročí v kontextu česko-japonských vztahů. Česká republika a Japonsko si připomenou 60. výročí obnovení diplomatických vztahů (Protokol o obnovení normálních styků mezi Československou republikou a Japonskem ze dne 13. února 1957). Cílem realizace projektu je zviditelnění České republiky v Japonsku a propagace českých umělců, kultury a českých značek.

► podrobné informace o projektu


 


OTTO WICHTERLE - Český vědec a vynálezce

Příběh kontaktní čočky

Česká centra využívají významných výročí let 2011, 2012 a 2013 k připomenutí neobyčejného příběhu prof. Otto Wichterleho. Celou sérii akcí připravila ve spolupráci s Ústavem makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. Pod záštitou předsedy Akademie věd ČR prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc. je projekt od roku 2011 prezentován v ČR a v popularizované podobě zavítá do zahraničí.

► podrobné informace o projektu
ANTONÍN HOLÝ - Česká věda bojuje s viry

Projekt představuje formou unikátního exponátu jedinečné momenty ze soukromého i pracovního života významného vědce – chemika Antonína Holého. Jde o neopakovatelné amatérské i profesionální záběry, které návštěvníka provedou pestrým vědeckým prostředím, ve kterém profesor Holý pracoval a kde učinil své zlomové objevy při vývoji nových léčiv určených k léčbě virových onemocnění (AIDS, hepatitida B a další).

► podrobné informace o projektuBEDŘICH HROZNÝ - Sto let od rozluštění chetitského jazyka

Při příležitosti 100. výročí rozluštění chetitského jazyka světově uznávaným českým orientalistou a archeologem Bedřichem Hrozným připravili program Česká centra ve spolupráci s Národním Muzeem - Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur. Projekt se skládá z panelové výstavy, která je doplněná zvukovou instalaci a video esejí Pavla Sterce, českého výtvarného umělce, finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého.

► podrobné informace o projektu


JIŘÍ TRNKA - Ve službách imaginace

"Žádná definice v umění nemá nikdy pravdu"

Spolu se svými partnery jsme připravili ke stému výročí narození Jiřího Trnky, jež bylo zařazeno do oficiálního seznamu výročí UNESCO pro rok 2012, výstavní projekt obsahující řadu zajímavých programů. Kurátorky Lucie Vlčková z UMPRUM a Michaela Mertová z NFA vytvořily dohromady panelovou výstavu představující reprezentativní výběr z Trnkovy rozsáhlé tvorby.

► podrobné informace o projektu