Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Antotnín Holý - Popis projektu

Koncepce výstavy

Základem výstavy je trojrozměrný model ve tvaru fotbalového míče symbolizující fulleren – molekulu uhlíku, jejíž stěny hravě podávají výpověď o životě a vědeckých objevech Antonína Holého. Primárním prezentačním jazykem je angličtina, přičemž k dispozici mohou být také informační panely v jazyce teritoria prezentace.

K dispozici je rovněž filmová prezentace představující Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (rozsah cca 3 min.). Dále lze dodat nově vydanou publikaci „A. Holý“ (bezplatně).

Organizátoři a partneři

Organizátoři: Česká centra a Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
Partneři: Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Národní technické muzeum v Praze
Autor expozice: Jáchym Šerých
Autorka textů: RNDr. Ivana Lorencová

Cílová skupina

Cílové publikum by měla tvořit nejširší zahraniční veřejnost. Výstava oslovuje nejen vědecky orientované zájemce o vývoj léčby virových onemocnění, ale díky své formě i laiky.

Doprovodný program

Možnost odborné přednášky RNDr. Zdeňka Havlase, DrSc. Zdeněk Havlas je bývalý kolega prof. Holého z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB AV ČR).
Kontakt: RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.
E: zdenek.havlas@uochb.cas.cz
T: (+420) 220 183 292, (+420) 731 153 771

Jazykové mutace

Výstavní exponát a krátké promo video Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR jsou v anglickém jazyce. Pro zpřístupnění nejširší veřejnosti je vhodné zajistit překlad a výrobu informačních panelů na zeď.

Realizace

Rok 2015
1. 7. - 14. 7. České centrum Milán, Český pavilon na EXPO 2015 > odkaz na akcitisková zpráva
19. 9. - 30. 9. České centrum Budapešť > odkaz na akci 
9. 11. -10.12. České centrum Brusel, Univerzita v Lovani > odkaz na akci

Rok 2016
21. 4. - 9. 5. České centrum Sofie, Polytechnické muzeum v Sofii > odkaz na akci
20. 5. - 8. 6. AV ČR, Ozvěny EXPO 2015 > odkaz na akci
srpen-říjen ČC, NTK, ÚOCHB - Týden vědy
3. 11. - 5. 11. ÚOCHB - den otevřených dveří ÚOCHB
7. 12. - 22. 12. Ženeva, zasedání řídícího orgánu UNAIDS v Ženevě > odkaz na akci

  


Fotogalerie

 

  
  

 

Fulleren – model molekuly uhlíku s popisem života a vědeckých objevů Antonína Holého