Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Jan Palach´69

Výstava o životě a osudu Jana Palacha na pozadí událostí v  Československu. 

V lednu 1969 se na pražském Václavském náměstí zapálil dvacetiletý student Jan Palach. Chtěl tak vyburcovat své spoluobčany, aby se postavili nastupující „normalizaci“. Ačkoliv politický vývoj se mu zvrátit nepodařilo, hluboko se zapsal do  paměti společnosti. Již od své smrti je však nejčastěji připomínán především jako symbol – pochodeň, oběť nebo národní hrdina. Tato výstava chce oproti tomu nabídnout jiný pohled a přiblížit život a čin Jana Palacha v  historických souvislostech. Snaží se zasadit jeho příběh do kontextu pražského jara a nastupující „normalizace“, přibližuje Palachův život i myšlenkové zázemí, z  něhož vycházel, vykresluje plánování i samotné provedení jeho činu stejně jako ohlas, který ve společnosti vyvolal. 

 

 

Více informací o projektu: Barbora Lesáková, lesakova@czech.cz, +420  234  668 262 

 


 

 

Odborná spolupráce: Petr Blažek, Patrik Eichler, Jakub Jareš 

Spolupracující instituce:   Filozofická fakulta UK v  Praze, Národní muzeum, Archiv bezpečnostních složek, Ústav pro studium totalitních režimů

Organizátor: Česká centra

 

 


 

Realizace projektu 2019

Milan:  16. 1. – 3. 2. 2019 
Madrid:   7. 2. – 1. 3. 2019 
Řím:  16. 1. 2019 
Budapešť: 31. 1. – 28. 2. 2019 
Vídeň: 16. 1. – 28. 2. 2019 

Paříž:  bude uvedeno na podzim 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 


FOTOGALERIE

 

ČC Budapešť

ČC Madrid

ČC Vídeň