Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Jiří Trnka - Ve službách imaginace

ČESKÁ CENTRA ŽIJÍ TRNKOU!

Jedna z nejvýraznějších osobností českého animovaného filmu a ilustrační tvorby Jiří Trnka by v pátek 24. 2. 2012 oslavil své nedožité sté výročí. Svět si tohoto enfant terrible české animace připomene v rámci velkolepých oslav pořádaných na počest jeho jubilea.


"Žádná definice v umění nemá nikdy pravdu" 


Spolu se svými partnery jsme připravili ke stému výročí narození Jiřího Trnky, jež bylo zařazeno do oficiálního seznamu výročí UNESCO pro rok 2012, výstavní projekt obsahující řadu zajímavých programů. Kurátorky Lucie Vlčková z UMPRUM a Michaela Mertová z NFA vytvořily dohromady panelovou výstavu představující reprezentativní výběr z Trnkovy rozsáhlé tvorby.

Přehledová expozice připravená Českými centry představuje reprezentativní výběr z Trnkovy rozsáhlé tvorby. Tématický průřez napříč výtvarnými obory, ve kterých se umělecky realizoval, poskytuje komplexní pohled na jeho mnohovrstevnatou tvorbu prostřednictvím obrazových panelů s doprovodnými texty, zdůrazňujícími obsahové a formální aspekty díla. Skenované originály a kvalitní fotografie divákům přibližují klíčové návrhy a realizace knižní tvorby a užité grafiky, volné tvorby (kresbu, malbu, plastiku) a samozřejmě loutkářské, divadelní a filmové tvorby. Opomenuty nejsou ani Trnkovy významné příspěvky v oboru výstavnictví, reprezentované instalacemi na světových výstavách Expo’58 Brusel a Expo’67 v Montrealu. Zvýšenou pozornost prezentace zaslouženě věnuje Trnkově filmové tvorbě a poukazuje k jeho zásadní roli ve světově proslulé tradici české animace.

Výstavní projekt, který je k vidění téměř po celém světě, byl zahájen v únoru 2012 vernisáží v německém  Mnichově, odkud bude pokračovat dále do Düsseldorfu. V Německu se Trnkova tvorba představí divákům i v rámci Filmového festivalu v Drážďanech. Projekt je zaměřen především na široké publikum, zejména mladé lidi zajímající se o svět animace, její zakladatele a prvopočátky jejich tvorby. Vzhledem k tomu, že Jiří Trnka k těmto otcům-zakladatelům a vůbec k jedněm z nejznámějších Čechů bezesporu patřil, projekt je zamluven na celý rok dopředu s přesahem do roku následujícího. Výstavu Jiří Trnka - Ve službách imaginace tak budou moci vidět diváci např. v Tokiu, Miláně, Sao Paulu, Seoulu či Ammánu a řadě dalších. Trnkova filmová retrospektiva bude k vidění např. ve Velké Británii, kde ČC Londýn uvede jeho nejslavnější díla ve spolupráci s BFI.

Program je doplněn o filmové projekce vybraných Trnkových filmů a dokumentu o umělci „Jiří Trnka“ od dokumentaristy Jiřího Lehovce, přednášky, odborné diskuze či animační workshopy pro děti. Filmový doprovodný program je připravován v koordinaci s našimi  partnery – Národním filmovým archivem a Českou televizí.

 

Popis projektu

Jiří Trnka

 

Hodnocení: 1 Hodnoceno: 1x Průměr: 1

Ohodnotit: 1 2 3 4 5
(5 = nejlepší, 1 = nejhorší)