Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Otto Wichterle

Představení projektu

2011 50 let měkké kontaktní čočky
2012 40 let od uvedení měkké kontaktní čočky na trh
2013 100. výročí narození prof. OTTO WICHTERLEHO

Česká centra využívají významných výročí k připomenutí neobyčejného příběhu prof. Otto Wichterleho. Celou sérii akcí připravila ve spolupráci s Ústavem makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. Pod záštitou předsedy Akademie věd ČR prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc. je projekt od roku 2011 prezentován v ČR a v popularizované podobě nyní putuje po světě. 

Projekt sestává z faktografické výstavy, filmových projekcí a množství doprovodných programů. V různých obměnách se v průběhu výstav konají setkání s pamětníky a spolupracovníky profesora Wichterleho, kreativní hry se stavebnicí Merkur (která posloužila k sestavení prvního "čočkostroje") nebo měření zraku.

Výstava oslovuje nejen technicky orientované zájemce o historii silonu, hydrogelů a kontaktních čoček. Život Otto Wichterleho s sebou nese jedno ještě důležitější poselství: zprávu o svobodě ducha, která byla pro Wichterleho nedílnou součástí vědecké činnosti. Otto Wichterle zaujme i svým charakterem důkladně prověřeným turbulentními dějinami 20. století.

Směrem do zahraničí, kam prostřednictvím sítě Českých center a zastupitelských úřadů ČR projekt putuje, komunikuje kreativní potenciál a um našich lidí, příslovečnou schopnost improvizace a zapálení pro věc. Přispívá k prezentaci naší vědy a výzkumu s poukazem na dlouhou a skvělou tradici. Představován je rovněž české veřejnosti s akcentem na podněcování zájmu o technické obory.

Popis projektu a realizace

Hodnocení projektu k 31. 12. 2014

 

Rozhovor s MUDr. Lindou Wichterlovou, manželkou pana profesora

 

Publikováno 16. 9. 2013

Víte, že první měkké kontaktní čočky vznikly na Vánoce 1961 i díky stavebnici Merkur? Podívejte se na rozhovor s manželkou slavného vynálezce, MUDr. Lindou Wichterlovou (1917).


Hodnocení: 4.3 Hodnoceno: 11x Průměr: 4.27

Ohodnotit: 1 2 3 4 5
(5 = nejlepší, 1 = nejhorší)


Prof. Otto Wichterle

Prof. Otto Wichterle 
zdroj: Masarykův ústav a archív AV ČR, v.v.i.

 

jeden z prvních čočkostrojů 
zdroj: Národní technické muzeum Praha

 

 

Organizátoři

 

 

Partneři

 

 

 

 

 logo CzechTourism