Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Rok české kultury v Japonsku

Rok 2017 představuje významné výročí v kontextu česko-japonských vztahů. Česká republika a Japonsko si připomenou 60. výročí obnovení diplomatických vztahů (Protokol o obnovení normálních styků mezi Československou republikou a Japonskem ze dne 13. února 1957). Cílem realizace projektu je zviditelnění České republiky v Japonsku a propagace českých umělců, kultury a českých značek.

Vzhledem k velkému zájmu japonské veřejnosti o českou kulturu (zejména v oblasti hudby či animovaného filmu) bude mít společná prezentace v Japonsku reálný dopad na pozitivní vnímání České republiky.

Centrální kulturní událostí roku 2017 bude výstava vrcholného díla Alfonse Muchy - Slovanské epopeje. Japonsko se tak stává první zemí světa, kde budou všechna díla tohoto významného cyklu vystavena. Výstava bude probíhat v termínech od 8. března do 5. června 2017 v Tokiu. Pořadateli na japonské straně jsou National Art Center Tokio, NHK a NHK Promotions Inc. a na české straně Magistrát hl. města Prahy, Galerie hl. m. Prahy, MZV a Česká centra. Více informací v programu Českého centra Tokio.

MARCEL SAUER, OBCHODNÍ RADA, VELVYSLANECTVÍ ČR V JAPONSKU: 

„Rok české kultury je koncipován jako přehlídka českého výtvarného umění, filmů a hudby, jejímž vrcholem je Muchova Slovanská epopej, která bude v roce 2017 poprvé vystavena v zahraničí, a to v Japonsku. Akce Rok české kultury vznikla z inciativy Velvyslanectví ČR v Japonsku s cílem využít této významné kulturní události a upozornit na řadu českých kulturních podniků, které během roku 2017 proběhnou a doplnit je řadou výstav, koncertů a projekcí, které japonské veřejnosti poskytnou informaci o ČR a její kulturní scéně.“


Rok české kultury v Japonsku v Událostech v kultuře, 16. 2. 2017, Česká televize

Více informací o programu najdete na webu Českého centra Tokio.