Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Bedřich Hrozný

Při příležitosti 100. výročí rozluštění chetitského jazyka světově uznávaným českým orientalistou a archeologem Bedřichem Hrozným připravili program Česká centra ve spolupráci s Národním Muzeem - Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur. Projekt se skládá z panelové výstavy, která je doplněná zvukovou instalaci  a video esejí Pavla Sterce, českého výtvarného umělce, finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého v letech 2011, 2015.

24. listopadu 1915, oznámil český orientalista Bedřich Hrozný na přednášce pro Německou orientální společnost v Berlíně, že se mu podařilo rozluštit jazyk starověkého národa Chetitů. Vynikající český vědec, rodák z Lysé nad Labem, tak položil základy nového vědního oboru chetitologie. Chetité vládli Malé Asii od 18. do 12. století před naším letopočtem a byli zdatnými soupeři, ale i spojenci egyptských faraonů. Patřili k indoevropským národům, a vytvořili říši zahrnující dnešní Malou Asii, Sýrii, Libanon a část Palestiny. Jazyk, který používali přibližně v období 2. – 1. tisíciletí před naším letopočtem, je dnes již vymřelý a patří do anatolské skupiny indoevropských jazyků. Je nejstarším zaznamenaným indoevropským jazykem. K jeho zápisu obyčejně sloužil klínopis.                  (zdroj internet)

Popis projektu

Projekt o Bedřichu Hrozném ve světě v roce 2016 (plánované realizace):

23. - 27. 5. 2016 Muzeum anatolských civilizací Ankara, Turecko

Září 2016 - Muzejní a galerijní centrum, Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí, p.o.

 

Projekt o Bedřichu Hrozném ve světě v roce 2015:

Zvuková instalace byla premiérově uvedena v rámci Noci literatury 2015 dne 13. 5. 2015 v Národní technické knihovně v Praze: 

Uvedení zvukové instalace P. Sterce v rámci Dne Jazyků v Praze, organizátor Evropská komise, 24. 9. 2015, Galerie současného umění Lucerna:Více o Dni Jazyků v Praze zde.

 

Uvedení výstavy a zvuková instalace P.Sterce v  Slovenském národním muzeum v Bratislavě, Organizátor SNM a ČC Bratislava,

16. 7. - 11. 10. 2015:Více o projektu Bedřich Hrozný v Bratislavě v programu a galerii Českého centra Bratislava.

 

Uvedení zvukové instalace P. Sterce v rámci Dne Jazyků v Kyjevě, organizátor České centrum Kyjev a  EUNIC, 27. 9. 2015:Více o Dni jazyků v Kyjevě k dispozici zde.

 

Uvedení výstavy a zvukové instalace P. Sterce s video esejí v Národním historickém muzeu Rumunska v Bukurešti, organizátor NHM v Bukurešti a ČC Bukurešť, 14. 10. - 29. 11. 2015:Více o výstavě a zvukové instalaci v Bukurešti k dispozici v programu a tiskových zprávách Českého centra Bukurešť.

 

Uvedení výstavy na Ankarské univerzitě v Turecku při příležitosti návštěvy rektora Prof. MuDr.T. Zimu, DrSc., MBA, organizátor:ZÚ Ankara, 3. 11. 2015:Více informací o uvedení výstavy na Ankarské univerzitě k dispozici zde.

 


Organizátor:

 Česká centra

 

 

 

Partneři projektu: