Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Cena Susanny Roth 2017

Mezinárodní překladatelská soutěž je určena pro mladé překladatele z českého jazyka. Jejím cílem je podpora mladých zahraničních překladatelů a bohemistů, stejně jako podpora českých autorů v jejich přístupu k zahraničním čtenářům.

Soutěž, nesoucí jméno po renomované švýcarské bohemistce a překladatelce Susanně Roth (1950-1997), která se výraznou měrou zasloužila o propagaci soudobé české literatury v zahraničí, pořádají Česká centra (ČC) ve spolupráci s Literární sekcí Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU).

Nultý ročník soutěže, pořádaný u příležitosti výročí Bohumila Hrabala, proběhl s velkým úspěchem v roce 2014.

 


2017

 

Text k překladu

Letošní jury ČC a IDU vybrala knihu Biancy Bellové Jezero (nakl. Host, 2016).

Rybářská vesnice někde na konci světa. Jezero, které vysychá a zlověstně obnažuje břehy. Muži mají vodku, ženy starosti a děti si škrábou ekzémy. Co má Nami? Nami nemá nic, jen bábu s tlustýma rukama. Nami nemá nic, jen život před sebou: první lásku, o kterou ho připraví ruští vojáci, a pak všechno to další. Ale když život začne na úplném konci světa, možná že skončí na jeho začátku. Tento příběh je totiž starý jako lidstvo samo. Je to pouť hrdiny, chlapce, který se na cestu vydá jen s uzlíčkem nervů a kabátem po dědkovi. Musí jezero přeplout, obejít a nakonec se potopit na jeho dno pro největší tajemství.

 

 

Cena

Několikadenní návštěva ČR spojená s účastí na odborném semináři s doprovodným programem.

 

Zadání a podmínky účasti

Soutěžící odevzdá svůj překlad textu z knihy Biancy Bellové Jezero (kapitola I. Zárodek, str. 9–25), profesní životopis v podobě medailonku a aktuální fotografii. Vše zašle v elektronické podobě nejpozději 31. března 2017 na e-mailovou adresu příslušného českého centra v zahraničí. 

Termíny

Uzávěrka pro zaslání překladů: 31. března 2017
Zveřejnění výsledků: do 15. května 2017
Pobyt oceněných překladatelů v ČR:  léto/podzim 2017

Soutěže se účastní

Česká centra: Budapešť, Kyjev, Londýn, Milán, Sofie, Soul, Tokio, Varšava, Vídeň
Zastupitelské úřady ČR: Bělehrad, Minsk

 


O Susanně Roth (1950−1997)

Významná švýcarská překladatelka, bohemistka, literární kritička a vědkyně. Česky se začala učit na počátku sedmdesátých let v Curychu, v r. 1972 dostala stipendium na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 1992 založila českou pobočku nadace Pro Helvetia v Praze, později zastupovala tuto nadaci v Bratislavě; organizovala kulturní výměny, zprostředkovávala stipendia, výstavy, koncerty či divadelní zájezdy. Mezi české autory, jejichž díla přeložila, patří Daniela Hodrová, Petr Chudožilov, Josef Hiršal, Bohumila Grögerová, Jiří Kratochvil, Ladislav Klíma, Eda Kriseová, Jan Trefulka a především Milan Kundera a Bohumil Hrabal. Je autorkou knihy Laute Einsamkeit und bitteres Glück: Zur poetischen Welt von Bohumil Hrabals Prosa (Bern, 1986; česky Hlučná samota a hořké štěstí Bohumila Hrabala: K poetickému světu autorových próz, Praha, 1993) a editorkou sborníku Hommage à Bohumil Hrabal (Frankfurt am Main, 1989).

 


 

Cena Susanny Roth 2016

Cena Susanny Roth 2015

 

 


 

 

 

Zaměření

Soutěž je určena pro začínající překladatele do 40 let, jejichž úkolem je překlad současné české prózy autorů obdobného věku.                             

Více zde - výzva 2017

 

Kontaktní osoba

Taťjana Langášková - vedoucí programového oddělení > langaskova@czech.cz

 

Partner