Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Cena Susanny Roth

Mezinárodní překladatelská soutěž Cena Susanny Roth (dále jen “soutěž”) určená začínajícím zahraničním překladatelům z českého jazyka do 40 let za nejlepší překladový text prozaického díla současného českého autora.

Jejím cílem je kontinuální podpora mladých zahraničních překladatelů a bohemistů do 40 let, stejně jako podpora a šíření české literatury v zahraničí. První ročník soutěže, pořádaný u příležitosti výročí Bohumila Hrabala, proběhl s velkým úspěchem v roce 2014.

Soutěž vyhlašují Česká centra (dále jen “ČC”)  a České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen “ČLC”) .

 

             

 

 

 

 

Soutěžní část probíhá mimo území ČR prostřednictvím zahraniční sítě Českých center (dále “ČCZ”) a zastupitelských úřadů ČR (dále “ZÚ”), resp. těch ČC a ZÚ, která se aktuálního ročníku soutěže účastní (dále “teritoria”).

Účastníci soutěže se řídí samostatnou detailní výzvou soutěže uveřejněnou v teritoriu, jehož jsou občany či rezidenty s trvalým bydlištěm. Výzva je v jednotlivých teritoriích komunikována prostřednictvím webových stran příslušných ČCZ a ZÚ či dalších dostupných komunikačních kanálů a to v jazycích, které jsou pro tato teritoria úřední.

Účastníci soutěže přeloží ucelený text současného českého autora o předem stanoveném rozsahu z knihy vydané v ČR, kterou vybere odborná porota v ČR nominovaná ČC a ČLC.

Pokud není uvedeno jinak, v každém teritoriu působení ČCZ či ZÚ, které se aktuálního ročníku soutěže přihlásí jako místní organizátoři, bude oceněn pouze jeden účastník.

Vyhodnocení soutěže v jednotlivých teritoriích je v kompetenci místních ČCZ a ZÚ prostřednictvím místních odborných porot.

 

Další podrobnosti v rámci aktuální výzvy soutěže.

 


2018


1/ Kompletní výzva

 

2/ Překládané dílo

Karel Veselý: Bomba Funk (nakl. BiggBoss, 2017)

Píše se rok 1988 a prezident ČSSR Gustáv Husák se rozhodne učinit poslední pokus o záchranu komunistického režimu. Oddanému svazákovi Jiřímu svěří kardinální úkol – sestavit funkovou kapelu, která by svými ryčnými, optimistickými písněmi znovu zažehla ducha revoluce. Není to ale vůbec snadné, protože hvězdná skupina Funky Leninz se musí vypořádat i s překážkami, které jim do cesty nakladl generální tajemník strany Miloš Jakeš.Mystifikační groteska BOMBA★FUNK je literárním debutem Karla Veselého (1976), autora knihy Hudba ohně aneb Radikální černá hudba od jazzu přes hip hop a dále (BiggBoss, Praha 2010) a hudebního publicisty známého z Radia Wave, měsíčníku Full Moon či kulturního časopisu A2. Román o síle hudby, která překračuje všechny ideologie, ilustrovali Jiří Franta a David Böhm.

© BiggBoss / Ilustrace © Jiří Franta a David Böhm

 

Soutěžním textem k překladu je kapitola 6 (str. 104-118) o rozsahu cca 13 normostran.

Autor

Karel Veselý se narodil v roce, kdy Stevie Wonder vydal slavné dvojalbum Songs in the Key of Life. Černá hudba mu ale dlouho nic neříkala, byť v pubertě poslouchal převážně black metal. Všechno se změnilo, když na začátku devadesátých let uviděl na MTV klipy Cypress Hill a Snoop Doggy Dogga a nakazil se virem. V písních Prince pak našel odpověď na otázku, co je to sex, James Brown ho naučil „feel good“ a při poslechu Funkadelic a Parliament se nalodil na vesmírnou loď excentrické hudby pilotovanou Georgem Clintonem. Od té doby pracuje na nastolení všeobecného funku. Od publikování sci-fi fanzinů se po vysoké škole dostal k psaní o populární hudbě, kterým se živí od roku 2008. Publikoval všude, kde měli trochu tiskařské barvy. Dlouhodobě spolupracuje s rozhlasovou stanicí ČRo-Radio Wave, online deníkem Aktuálně.cz nebo kulturním časopisem A2. Od roku 2015 je členem redakce hudebního měsíčníku Full Moon. Jeho postřehy k dějinám tzv. black music vyšly v knize Hudba ohně aneb Radikální černá hudba od jazzu přes hip hop a dále (BiggBoss, Praha 2010). Podílel se také na publikacích Kmeny, Kmeny 90, Made in Japan či Fordlandia. Karel Veselý je ženatý, má dvě děti a žije ve Znojmě.

 

3/ Účast v soutěži - teritoria

Česká centra: Bulharsko, Itálie, Japonsko, Korejská republika, Německo, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rusko,
                          Ukrajina, Velká Británie

Zastupitelské úřady ČR: Bělorusko, Chorvatsko, Litva, Makedonie, Srbsko

 

4/ Cena pro vítězné překladatele

Několikadenní pobyt v ČR spojený s aktivní účastí na odborném semináři s doprovodným programem.

 

5/ Zadání a podmínky účasti

Účastník odevzdá soutěžní překlad vybraného textu v elektronické podobě na e-mail příslušného ČCZ nebo ZÚ a to do termínu, který je uveden v soutěžní výzvě pro dané teritorium.

Kromě soutěžního překladu účastník v elektronické podobě poskytne svůj profesní životopis v podobě medailonku o rozsahu maximálně 1000 znaků (vč. mezer) v českém jazyce, aktuální fotografii (vč. uvedení autora fotografie) v tiskové kvalitě a čestné prohlášení deklarující autorství odevzdaného soutěžního překladu.

E-mailové kontakty jsou k dispozici na www.czechcentres.cz/o-nas/sit-cc/ a www.mzv.cz.

 

6/ Termíny

Odevzdání překladů ve zúčastněných teritoriích  do 31. 3. 2018 

Vyhlášení vítězů nejlepších překladů v rámci jednotlivých teritorií do 15. 5. 2018        

pobyt vítězných překladatelů v ČR s odborným programem léto/podzim 2018

 

7/ Obecné kontakty

Anna Hrabáčková, Česká centra, E: hrabackova@czech.cz 

Jack Coling, České literární centrum E: coling@litcentrum.cz

 


 

O Susanně Roth (1950−1997)

Významná švýcarská překladatelka, bohemistka, literární kritička a vědkyně. Česky se začala učit na počátku sedmdesátých let v Curychu, v r. 1972 dostala stipendium na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 1992 založila českou pobočku nadace Pro Helvetia v Praze, později zastupovala tuto nadaci v Bratislavě; organizovala kulturní výměny, zprostředkovávala stipendia, výstavy, koncerty či divadelní zájezdy. Mezi české autory, jejichž díla přeložila, patří Daniela Hodrová, Petr Chudožilov, Josef Hiršal, Bohumila Grögerová, Jiří Kratochvil, Ladislav Klíma, Eda Kriseová, Jan Trefulka a především Milan Kundera a Bohumil Hrabal. Je autorkou knihy Laute Einsamkeit und bitteres Glück: Zur poetischen Welt von Bohumil Hrabals Prosa (Bern, 1986; česky Hlučná samota a hořké štěstí Bohumila Hrabala: K poetickému světu autorových próz, Praha, 1993) a editorkou sborníku Hommage à Bohumil Hrabal (Frankfurt am Main, 1989).

 

 

 


 

 

 

Zaměření

Soutěž je určena začínajícím zahraničním překladatelům z českého jazyka do 40 let
za nejlepší překladový text prozaického díla současného českého autora.                         

Spoluorganizátor

 

 

 

 

 

 

 

5. ročník Ceny Susanny Roth je součástí oslav
k připomenutí významných výročí roku 2018
a uskutečňuje se v rámci projektové linie ČC Dědictví českého jazyka a literatury.