Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Česká hračka / Mini Wonders

Výstava “mini wonders” vyzdvihuje fenomén české hračky, jehož příběh se začal psát na počátku 20. století a dnes je nadále intenzivně rozvíjen. Ve výběru exponátů se zaměřuje na výjimečné příklady aktuální domácí produkce s ohledem na jejich autorskou inovaci, originalitu a tradici. Ve společné instalaci výstava představí na jedné straně tvorbu současných autorů a na straně druhé moderní ikony dosud v České republice vyráběné, které se zapsaly do dějin české kultury a společnosti během posledních sta let. Nejstarší návrh na výstavě se datuje rokem 1920 (hračky od V. Špály) a nejsoučasnější pak vznikly v letošním roce. 

 

 

 

Na výstavě prezentované firmy se vyznačují dlouholetou tradicí a řadí se k vyhlášeným výrobcům hraček, z nichž mnohé patří k oblíbeným předmětům již po mnoho generací dětí, a to nejen na domácí půdě, ale též v zahraničí, kam se zdárně vyvážely a dodnes vyvážejí. Výstava mini wonders zároveň ukáže tvorbu autorů a designérských studií, kteří se do dějin hračky zapsali nepřehlédnutelnými počiny v posledním desetiletí. Jejich objekty v mnohém navazují na tradici české hračky a zároveň přinášejí svěží závan nových myšlenek a řešení.

Najdeme zde i příklady současných designů vzniklých pro stávající firmy (Fatra), které však v dnešní době bohužel stále patří k výjimkám. To je také důvod, proč současné tvorbě vévodí autorská hračka, přirozeně ponejvíce realizovaná ve dřevě. Je pozoruhodné, kolik mladých designérů a ilustrátorů se věnuje právě této oblasti. Je to z toho důvodu, že jim poskytuje volné rozvíjení fantazie bez předsudků a umožňuje překračování tvůrčích hranic a hravý výtvarný přístup. Podobně přistupovali k návrhům a výrobě hraček ostatně i tvůrci družstva Artěl ve 20. a 30. letech minulého století nebo již zmíněná Libuše Niklová v 60. a 70. letech. Můžeme zároveň konstatovat vznik nových značek, které během krátké doby své existence vzbudily pozornost doma i ve světě a docílily získání certifikací a chráněných patentů (např. Kutulu, Repello a Utukutu). 

Není výjimkou, že se předměty dnešních autorů setkávají se zájmem a nadšením jak ze strany dětí tak i dospělých. Je tomu tak ostatně také u většiny výrobků z retro edic vybraných firem, neboť se i ty stávají vyhledávanými dekoračními či sběratelskými objekty u nás i v zahraničí.  

Výstava mini wonders představuje hračku jako symbol dětství, radosti a kreativity, na něž mají právo nejen malí ale i velcí. Designéři nám právě toto svými díly připomínají. Hračka neslouží pouze k zábavnému hraní, ale též podněcuje naši představivost, vzbuzuje v nás potěšení, dokáže vyprávět příběhy a umožňuje rozvíjet motorické a tvůrčí schopnosti. Hračka má zásadní roli při formování lidských vlastností a schopností: právě s ní vše začíná, to ona stojí u počátku vývoje každého člověka. Výstava mini wonders je důkazem toho, že česká hračka tak činí na nejvyšší úrovni - s originalitou a kvalitou - již po dobu sta let. 

 

Více informací o projektu:        Mgr. Sandra Karácsony, T: +420 234 668 328, E: karacsony@czech.cz

 


 

Kurátorka výstavy:  Tereza Bruthansová

Návrh instalace:  Anna Kozová + Jerry Koza / atelier SAD

Grafický design:  Zuzana Lednická / Studio Najbrt

Projektový manager:  Sandra Karácsony

Organizátor: Česká centra

Hlavní partner výstavy: Kazeto

Partner výstavy: Etna iGuzzini

 

 

Realizace výstavy

 • Japonsko/ČC Tokio/23.5.-22.6.2018
 • Japonsko/Muzeum hraček/4.7.-17.7.2018
 • Izrael/Arts and Crafts festival/ 6.-18.8.2018
 • Velká Británie/London Design week, ČC Londýn/14.9.-14.10.2019
 • Velká Británie/Workshop/Michal Strach
 • Česká republika/Designblok 2019, Galerie Českých center/23.-30.10.2018
 • Ruská federace/Moskva, Muzeum dekorativního umění/20.12.-21.1.2019
 • Polsko/Zamek Cieszyn, Kino na hranici/27.4.-24.5.2019
 • Bulharsko/ČC Sofie/29.5.-19.6.2019
 • ČLR-Čína/Power Station of Art/26.6.-15.8.2019

 

Plánované výstavy

 • Bulharsko/Burgas/1.-29.8.2019
 • ČLR-Čína/Czech China Contemporary/říjen 2019/
 • Maďarsko/Budapešť/17.11.2019
 • Francie/Marseille/1.-14.12.2019
 • Polsko/2020
 • USA/2020

 

 


VIDEOGALERIE

 

FOTOGALERIE

Mini Wonders, ČC Tokio, @Kenichi Higashi

Mini Wonders, ČC Tokio, @Kenichi Higashi
Mini wonders, ČC Miláno
Mini wonders, ČC Miláno