Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Současná česká animace

Česká centra ve spolupráci s vybranými vysokými školami a filmovými festivaly uvádějí speciální program pásem animovaných filmů, jimiž vzdávají hold současné české animaci. Animace vždy patřila k rodinnému stříbru česk(oslovensk)é kinematografie a tuto pozici zaujímá stále, o čemž svědčí mezinárodní pozornost a ocenění, jichž se současným animovaným dílům dostává.

Prvním pásmem se představí Zlín Film Festival, mezinárodní festival filmů pro děti a mládež, který v letošním roce oslaví 60. narozeniny a patří mezi nejstarší festivaly tohoto zaměření na světě. Výběr krátkých animovaných filmů určených především dětem, které se soutěžně objevily v předchozích ročnících festivalu, bude možné zhlédnout od 29. 5. 2020, kdy měl festival původně zahajovat; kvůli situaci spojené s pandemií covid-19 byl však nakonec odložen na začátek září 2020.

Disponibilita pásma do 7. 6. 2020 pokryje také Den dětí, a bude tak malým dárkem dětským divákům.

Na Zlín Film Festival bude navazovat program výběrů studentských animovaných filmů vzniklých na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni, UMPRUM , FAMU a Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Otevřená je ještě spolupráce s festivalem Anifilm, který se bude rovněž „odloženě“ konat v podzimním termínu a jeho výběr by mohl tento fokusový speciál uzavřít a zároveň diváky pozvat na živý festival.

 

 

„Nabídky spolupráce, kterou jsme dostali od Českých center, si opravdu vážíme. Být ve společnosti Českých center vždy znamená být v dobré společnosti a možnost prezentovat Zlín Film Festival do zahraničí jejich prostřednictvím je prostě skvělé.“  Markéta Pášmová, umělecká ředitelka festivalu.

 

Projekce filmů proběhnou on-line prostřednictvím platformy Dafilms, která má mezinárodní dosah a profesní renomé. Fokus na současnou českou animaci zde bude uveden jako jeden ze speciálů. Od června do září zde bude postupně zdarma představeno několik pásem ve formě kurátorských filmových výběrů přibližně hodinové stopáže, přičemž každé z nich bude k volnému zhlédnutí na 10 dní. 

Filmy budou opatřeny anglickými titulky, pokud nejsou zcela jazykově bezbariérové.

Sledujte pásmo animací na Dafilms ZDE

 

Studio animované a interaktivní tvorby (Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Západočeská univerzita v Plzni) vede profesor Jiří Barta a asistent Vojtěch Domlátil.

Představení ateliéru ZDE

 

Vybraná animovaná pásma mohli již zhlédnout i diváci na Českém centru Bratislava, Brusel, Budapešť, Bukurešť, Kyjev, Madrid, Moskva, Řím, Soul, Stockholm, Tokio, Varšava, Vídeň či New York. 

 


 

 

Více o projektu: Anna Puklová, puklova@czech.cz

 


 

Organizátor: Česká centra 

Partneři: Západočeská univerzita - Studio animované a interaktivní tvorby, Mezinárodní filmový festival dětského filmu Zlín, Dafilms, UTB Zlín, FAMU, UMPRUM

 

 

            

 

    

 

 Foto credits: UTB, UMPRUM, ZČU