Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Cena Susanny Roth

Mezinárodní překladatelská soutěž Cena Susanny Roth (dále jen “soutěž”) určená začínajícím zahraničním překladatelům z českého jazyka do 40 let za nejlepší překladový text prozaického díla současného českého autora.

Jejím cílem je kontinuální podpora mladých zahraničních překladatelů a bohemistů do 40 let, stejně jako podpora a šíření české literatury v zahraničí. První ročník soutěže, pořádaný u příležitosti výročí Bohumila Hrabala, proběhl s velkým úspěchem v roce 2014. 

  • Soutěž vyhlašují Česká centra (dále jen “ČC”)  a České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen “ČLC”) .
  • Soutěžní část probíhá mimo území ČR prostřednictvím zahraniční sítě Českých center (dále “ČCZ”) a zastupitelských úřadů ČR (dále “ZÚ”), resp. těch ČC a ZÚ, která se aktuálního ročníku soutěže účastní (dále “teritoria”).
  • Účastníci soutěže se řídí samostatnou detailní výzvou soutěže uveřejněnou v teritoriu, jehož jsou občany či rezidenty s trvalým bydlištěm. Výzva je v jednotlivých teritoriích komunikována prostřednictvím webových stran příslušných ČCZ a ZÚ či dalších dostupných komunikačních kanálů a to v jazycích, které jsou pro tato teritoria úřední.
  • Účastníci soutěže přeloží ucelený text současného českého autora o předem stanoveném rozsahu z knihy vydané v ČR, kterou vybere odborná porota v ČR nominovaná ČC a ČLC.
  • Pokud není uvedeno jinak, v každém teritoriu působení ČCZ či ZÚ, které se aktuálního ročníku soutěže přihlásí jako místní organizátoři, bude oceněn pouze jeden účastník.
  • Vyhodnocení soutěže v jednotlivých teritoriích je v kompetenci místních ČCZ a ZÚ prostřednictvím místních odborných porot.
  • Cenou pro vítězné překladatele zpravidla bývá několikadenní pobyt v ČR úzce propojený s aktivní účastí na odborných seminářích s doprovodným programem.

 


 

O Susanně Roth (1950−1997)

Významná švýcarská překladatelka, bohemistka, literární kritička a vědkyně. Česky se začala učit na počátku sedmdesátých let v Curychu, v r. 1972 dostala stipendium na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 1992 založila českou pobočku nadace Pro Helvetia v Praze, později zastupovala tuto nadaci v Bratislavě; organizovala kulturní výměny, zprostředkovávala stipendia, výstavy, koncerty či divadelní zájezdy. Mezi české autory, jejichž díla přeložila, patří Daniela Hodrová, Petr Chudožilov, Josef Hiršal, Bohumila Grögerová, Jiří Kratochvil, Ladislav Klíma, Eda Kriseová, Jan Trefulka a především Milan Kundera a Bohumil Hrabal. Je autorkou knihy Laute Einsamkeit und bitteres Glück: Zur poetischen Welt von Bohumil Hrabals Prosa (Bern, 1986; česky Hlučná samota a hořké štěstí Bohumila Hrabala: K poetickému světu autorových próz, Praha, 1993) a editorkou sborníku Hommage à Bohumil Hrabal (Frankfurt am Main, 1989).

 

 

 


 

 

 

Zaměření

Soutěž je určena začínajícím zahraničním překladatelům z českého jazyka do 40 let
za nejlepší překladový text prozaického díla současného českého autora.                         

Spoluorganizátor