Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Cena Susanny Roth 2019

 

Překládané dílo

Anna Cima: Probudím se na Šibuji (nakl. Paseka, 2018)

Když se sedmnáctiletá Jana dostane do vysněného Tokia, nejraději by zde zůstala navždy. Záhy se přesvědčí o tom, jak nedozírné následky může takové přání mít. Ocitne se totiž uzavřená v magickém kruhu rušné čtvrti Šibuja. Zatímco mladší podoba Jany bloudí městem, zažívá podivuhodné situace a hledá cestu domů, čtyřiadvacetiletá Jana v Praze studuje japanologii, usiluje o stipendium do Tokia a společně se starším spolužákem si láme hlavu nad překladem japonské povídky. Osud jejího autora, donedávna zapomenutého spisovatele Kawašity, bude mít na vývoj událostí větší vliv, než by kdy obě Jany čekaly…

Román mladé debutujcí japanoložky je o hledání cesty k odlišné kultuře, o nejednoznačnosti reálného světa a o ošemetnosti splněného snu.


Soutěžním textem k překladu jsou kapitoly 16-19 z třetí části knihy (str. 83-95) o rozsahu cca 12 normostran.

 

 

Autor

Anna Cima se narodila v roce 1991 v Praze, vystudovala obor japonská studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V současnosti žije v Japonsku, kde se zabývá studiem poválečné japonské literatury. Kromě psaní se věnuje kresbě a hudbě. Román Probudím se na Šibuji je její prvotina.

© Petr Horký

 

 

 

Zúčastněná teritoria

  • Česká centra: Bulharsko,  Francie, Itálie, Japonsko, Korejská republika, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Ukrajina a Velká Británie

  • Zastupitelské úřady: Bělorusko, Čína, Chorvatsko, Litva, Makedonie

 

Cena

Několikadenní návštěva ČR spojená s aktivní účastí na odborném semináři s doprovodným programem.

 

Zadání a podmínky účasti

Účastník odevzdá soutěžní překlad textu knihy Anny Cimy Probudím se na Šibuji (část třetí, kapitoly 16-19, str. 83-95) v elektronické podobě na e-mail příslušného ČCZ nebo ZÚ a to do termínu, který je uveden v soutěžní výzvě pro dané teritorium.

Kromě soutěžního překladu účastník v elektronické podobě poskytne svůj profesní životopis v podobě medailonku o rozsahu maximálně 1000 znaků (vč. mezer) v českém jazyce, aktuální fotografii vč. uvedení autora fotografie v tiskové kvalitě a čestné prohlášení deklarující autorství odevzdaného soutěžního překladu.

Účastník soutěže vše odevzdá nejpozději 31. března 2019 na e-mailovou adresu příslušného ČC či ZÚ, která se aktuálního ročníku soutěže účastní. E-mailové kontakty jsou k dispozici na www.czechcentres.cz/o-nas/sit-cc/ a  www.mzv.cz.

Odevzdáním výše uvedených dokumentů, údajů a fotografie účastník soutěže souhlasí s jejich zpracováním pro potřeby soutěže a s jejich použitím pro účely spojené s medializací soutěže, tzn. s jejich zveřejněním (na webech ČC, ČLC či ZÚ nebo prostřednictvím relevantních tiskovin) v případě svého vítězství v rámci daného teritoria.

 

Kompletní výzva a soutěžní text

 

Termíny

  • Uzávěrka pro zaslání překladů: 31. března 2019
  • Zveřejnění výsledků: do 15. května 2019
  • Pobyt oceněných překladatelů v ČR:  léto/podzim 2019

 

 

Kontaktní osoby

 

 


Spoluorganizátor