Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Korona povídky

Kolekce autorských textů ve formě povídek napsaných českými (popř. místními) autory exkluzivně pro Česká centra na témata volně spojená se situací ovlivněnou koronavirovou pandemií, nebo jí inspirovanou, kteří (ideálně) zároveň mají specifické vazby na zemi působení konkrétních zahraničních českých center zapojených do projektu.

Texty vznikly převážně v češtině; menší část z nich byla psána v německém jazyce. Jednotlivé povídky jsou dále přeložené do jazyka teritoria působnosti zapojeného českého centra (angličtina, japonština, němčina, ruština, řečtina).


Do projektu se zapojila následující česká centra v zahraničí: Atény, Berlín, JeruzalémMnichov, Moskva, New York, Tel Aviv, Tokio.

Zadání / Kontext

  • Povídka v rozsahu 10–20 tisíc znaků včetně mezer.
  • Tematicky se váže k aktuální situaci spojené s pandemií koronaviru (explicitně/implicitně).
  • Autor je v ideálním případě schopen zasadit příběh do kulis země, kde spolupracující ČC (zadavatel) působí, ke které má nějaký vztah nebo na kterou z ČR nějak odkazuje.
  • 1 autor píše pro 1 teritorium.
  • Počet povídek pro 1 teritorium není omezen.

Zapojení autoři