Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Noc literatury 2016

10. ročník proběhl 11. 5. 2016, 18.00 - 23.00, Praha 8 - Karlín

Noc literatury přibližuje veřejnosti netradičním způsobem současnou evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných čtení. Jubilejní 10. ročník se konal ve spolupráci s Městskou částí Praha 8.

Projekt organizují Česká centra ve spolupráci s pražským sdružením evropských kulturních institutů sítě EUNIC (European Union National Institutes for Culture) a kulturními odděleními zahraničních velvyslanectví. Každá z 22 účastnických zemí představí v rámci Noci literatury 2016 dílo jednoho svého současného autora. Projekt se uskuteční v předvečer zahájení největšího knižního festivalu v České republice - Světa knihy. 

Čtení probíhají paralelně na všech místech od 18.00 do 23.00, začátky vždy v půlhodinových intervalech. Poslední čtení začne ve 22.30. Místa jsou situována blízko sebe, aby jich návštěvníci akce stihli za večer navštívit co největší počet. 

Noc literatury se odehraje kromě Prahy ve spolupráci se Svazem knihovníků také v dalších městech České republiky.

Aktuální informace k Noci literatury sledujte na Facebooku.

#Nocliteratury

Pro více informací kontaktujte Kamila Pavelku, Úsek rozvoje a vnějších vztahů.

Předchozí ročník:

Noc literatury v roce 2015