Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Shared Cities: Creative Momentum

Shared Cities: Creative Momentum si klade za cíl zlepšit kvalitu života v evropských městech. Zkoumáme různé pohledy na sdílení a tvorbu měst a přitom objevujeme nové možnosti, jak v nich žít. Společně.

O projektu

Na sdílení ve městech jsme docela zvyklí – trávníků v parcích, sedadel v tramvaji, vzduchu, který dýcháme. Víme, že sdílet auto nebo byt se vyplatí. Namísto toho, abychom kolo museli vlastnit, můžeme si ho půjčit. Sdílení se stalo přirozenou součástí našeho městského života.

V evropském projektu Shared Cities: Creative Momentum je zapojeno dohromady jedenáct organizací ze sedmi měst, které spolu tvoří platfomu pro architekturu, umění, urbanismus a sdílenou ekonomiku a tak přispívají k proměně měst střední a východní Evropy na jejich cestě k lepším místům k životu.
 
V letech 2016 až 2020 se koná na 150 akcí, které přináší inovativní způsoby městského plánování a zapojují do něj místní obyvatelstvo. Architekti a obyvatelé spolu hrají hru, ve které plánují ideální město. V Berlíně umělci spolu s veřejností navrhují nový městský mobiliář. V Katovicích vzniká digitální mapa zobrazující (ne)formální aktéry v kreativních a kulturních odvětvích. V Bratislavě probíhá výzkum o obnově nevyužívaných budov z doby komunismu. Budapešť testuje možnosti, jak neziskovky mohou oživit někdejší průmyslovou zónu…
 Česká centra v rámci projektu zastřešují tyto aktivity:

IKONICKÉ RUINY / ICONIC RUINS

Výstavní projekt projektu Shared Cities: Creative Momentum (SCCM)
Organizátor: Česká centra a Katedra Architektonickej tvorby VŠVU

Pojem ikonické ruiny, jak je v rámci projektu použit, je socialistický kulturní, obchodní nebo sportovní palác s výjimečnou architekturou na výjimečném místě ve městě s velkoryse koncipovaným veřejným prostorem v problematickém stavu někde mezi fyzickým, programovým a ideologickým úpadkem.

Ikonická ruina je příliš mladá, ideologická a konfliktní na to, aby byla památkově chráněná. Příliš komplexní a výjimečná, aby byla úspěšným developerským projektem. Příliš velká a ve špatném technickém stavu, aby byla lehce obsaditelná aktivisty. Příliš červená, ostrá, padající, pyramidová, strojová, drzá, obludná, nekontextuální ... aby ji lidé měli rádi.

Ikonická ruina je provokací myšlení o starosti a starostlivosti o architekturu, provokací přemýšlení architektury jako společenského a kulturního projektu, provokací přemýšlení architektury v kontextu tabula plena místo tabula rasa, provokací přemýšlení a ne nostalgií nebo pocitů.

Problematikou ikonických ruin jsou dotčeny všechny postsocialistické státy. Výstava tak pomáhá novému začlenění a využití těchto objektů do novodobých moderních měst.

Projekt výstavy je založen na výzkumu ve formě prezentace výběru studentských projektů. Za uplynulé tři semestry byly zpracované projekty na území SR (Slovenský rozhlas, budova Slovenské televize, Istropolis, SNG, kino Hvězda v Trnavě), DE (budova Českého velvyslanectví v Berlíně), PL (Dezember palast v Katovicích), CZ (bazén pod Barrandovem)

Předpokládaný termín realizace výstavy je zima 2018. Předpokládané uvedení v Bratislavě a Praze.

        
           
 

           Ukázky z výstavy


Autor fotografií: Sandra Karácsony       

EVALUAČNÍ VÝZKUM PROJEKTU SHARED CITIES

Kvantitativní výzkum projektu je zaměřený na jeho ekonomické dopady. Jeho součástí bude rozvoj vhodné metodiky pro měření v různých zemích projektu, a bude navazovat na kvalitativní evaluaci projektu, prováděnou Goethe-Institutem. Ve spolupráci zpracovatele za Česká centra a za Goethe-Institut (také externě) bude vyvinuta speciální metodika, poskytující jasné a smysluplné výsledky. Zpráva by měla být hotova v roce 2020.

Podstatou evaluace je zhodnocení ekonomických dopadů projektu na ekonomiky účastnických zemí, na ekonomiku EU a na kulturní a kreativní průmysly. Zakázka bude sestávat z:

  • Zpracování tří modelů a výzkumných metodik pro celkem tři projektové země

  • Vyhodnocení přímých a nepřímých dopadů kulturního projektu Shared Cities: Creative Momentum, včetně multiplikačních efektů, na celkem tři projektové země

  • Vyhodnocení celkových ekonomických dopadů, včetně metodologie použitelné pro kulturní organizace při realizaci jejich projektů z oblasti kulturních a kreativních průmyslů

  • Zpracování průběžných a závěrečných zpráv o evaluaci, včetně komentářů

  • Spolupráci a koordinaci na tématech s výzkumným týmem zaměřujícím se na kvalitativní evaluaci projektu

 

Shared Cities: Creative Momentum (SCCM) is a European cultural platform addressing the contemporary urban challenges of European cities. SCCM is a joint project of Goethe-Institut (DE), Czech Centres (CZ), reSITE (CZ), Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (SK), Association of Belgrade Architects (RS), Hungarian Contemporary Architecture Centre – KÉK (HU), Katowice City of Gardens (PL), KUNSTrePUBLIK (DE), Mindspace (HU), Old Market Hall Alliance (SK), Res Publica – Cities Magazine (PL). Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

 


Shared Cities: Creative Momentum po straněSledujte projekt!

https://www.sharedcities.eu/

#SharedCities
#SCCM2020


Kontaktní osoby

Mgr. Sandra Karácsony
karacsony@czech.cz

Josef Štolba, MA
stolba@czech.cz


Shared Cities: Creative Momentum mapka

Kde se s projektem setkáte?

 


Shared Cities: Creative Momentum

Prohlédněte si leták k projektu...