Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

ČESKÉ HRDINKY. VÝZNAMNÉ ŽENY ČESKÉ HISTORIE A SOUČASNOSTI

Ilustrovaná mozaika příběhů významných českých žen - panovnic, političek, umělkyň, badatelek či sportovkyň, které otiskly výraznou stopu do historie i současnosti nejen v českých zemích, ale i v mezinárodním kontextu.

Projekt byl inspirován 100. výročím uzákonění rovného volebního práva pro československé ženy v roce 1920 a výročím 200 let od narození spisovatelky Boženy Němcové. Přináší portréty padesáti významných ženských osobností, viděných očima současné mladé vlny ilustrátorů a ilustrátorek, studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, které vedla jejich mentorka a učitelka Renáta Fučíková.

► podrobné informace o projektuANGAŽOVANOST PROSTŘEDNICTVÍM KULTURY PŘED ROKEM 1989 A PO NĚM

Projekt vznikl, aby rozvinul veřejnou diskuzi s mezigeneračním dialogem o událostech roku 1989, jak se odrážejí v kontextu dnešní doby, o tématu našeho členství v EU a společné budoucnosti v Evropě s důrazem na roli občanské angažovanosti v minulosti, současnosti a budoucnosti demokratické a sjednocené Evropy.

► podrobné informace o projektu

 

 

 


 

 

 

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNOST / 1918

Interaktivní digitální výstavní projekt Československá státnost 1918 nabízí zásadní informace o historickém a kulturním dění v době vzniku Československé republiky jazykem 21. století. Projekt obsahuje texty, audio i video a umožňuje divákovi pohybovat se virtuálním prostorem podle svých zájmů. Obsah programu je rovněž zpracován formou grafických koláží jako panelová výstava.

podrobné informace o projektu

 

 


 

 

PRAŽSKÉ JARO / 1968

Interaktivní digitální výstavní projekt Pražské jaro 1968 nabízí pohled na dramatické a společenské změny v Československu 60. let jazykem 21. století. Projekt obsahuje texty, audio i video a umožňuje divákovi pohybovat se virtuálním prostorem podle svých zájmů. Obsah programu je rovněž zpracován formou grafických koláží jako panelová výstava.

podrobné informace o projektu

 

 


 

 

VZPOMÍNKY NA ROK 1918: ROK ZVRATU PRO EVROPU

Projekt Vzpomínky na rok 1918: Evropské sny o modernitě sestával z několika společensko-kulturních akcí organizovaných pro širokou veřejnost v několika evropských státech. Účelem a cílem akcí bylo otevřít téma roku 1918, včetně kritické reflexe tohoto významného momentu evropských dějin, připomenout všechny zásadní politické a sociální změny s ním spojené, a to, jak se tyto změny odrážely ve společné evropské zkušenosti.

► podrobné informace o projektu

 

 

 

 

 


 

 

 

JAN PALACH´69

Výstava o životě a osudu Jana Palacha na pozadí událostí v  Československu. 

Tato výstava chce nabídnout jiný pohled a přiblížit život a čin Jana Palacha v  historických souvislostech. Snaží se zasadit jeho příběh do kontextu pražského jara a nastupující „normalizace“, přibližuje Palachův život i myšlenkové zázemí, z  něhož vycházel, vykresluje plánování i samotné provedení jeho činu stejně jako ohlas, který ve společnosti vyvolal. 

podrobné informace o projektu

 

 


 

 

VÁCLAV HAVEL – OBČAN A DRAMATIK 

Výstava Václav Havel – občan a dramatik zachycuje inscenace her Václava Havla od počátku 60. let do současnosti a to na českých i zahraničních scénách.

podrobné informace o projektu