Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

ANGAŽOVANOST PROSTŘEDNICTVÍM KULTURY PŘED ROKEM 1989 A PO NĚM

Projekt vznikl, aby rozvinul veřejnou diskuzi s mezigeneračním dialogem o událostech roku 1989, jak se odrážejí v kontextu dnešní doby, o tématu našeho členství v EU a společné budoucnosti v Evropě s důrazem na roli občanské angažovanosti v minulosti, současnosti a budoucnosti demokratické a sjednocené Evropy.

► podrobné informace o projektu

Engagement through culture before and after 1989 is a multi-genre art project (Exhibition, Lectures, Concerts and Conference) created for developing public discussion and intergenerational dialogue about the events of 1989 and their reflection nowadays, about our membership in EU and common future in Europe with emphasis on the role of engagement of civic society in these events in the past, present days and future of the democratic and united Europe. The project is a joint project of Czech centres (CZ), Arsenal Gallery (PL), Bánská St a nica contemporary (SK), BOZAR – Centre for Fine Arts(BE), Jazz Station Big Band (BE). Funded by the Europe for Citizens Programme of the European Union.

 

 

 


 

 

 

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNOST / 1918

Interaktivní digitální výstavní projekt Československá státnost 1918 nabízí zásadní informace o historickém a kulturním dění v době vzniku Československé republiky jazykem 21. století. Projekt obsahuje texty, audio i video a umožňuje divákovi pohybovat se virtuálním prostorem podle svých zájmů. Obsah programu je rovněž zpracován formou grafických koláží jako panelová výstava.

podrobné informace o projektu

 

 


 

 

PRAŽSKÉ JARO / 1968

Interaktivní digitální výstavní projekt Pražské jaro 1968 nabízí pohled na dramatické a společenské změny v Československu 60. let jazykem 21. století. Projekt obsahuje texty, audio i video a umožňuje divákovi pohybovat se virtuálním prostorem podle svých zájmů. Obsah programu je rovněž zpracován formou grafických koláží jako panelová výstava.

podrobné informace o projektu

 

 


 

 

VZPOMÍNKY NA ROK 1918: ROK ZVRATU PRO EVROPU

Projekt Vzpomínky na rok 1918: Evropské sny o modernitě sestával z několika společensko-kulturních akcí organizovaných pro širokou veřejnost v několika evropských státech. Účelem a cílem akcí bylo otevřít téma roku 1918, včetně kritické reflexe tohoto významného momentu evropských dějin, připomenout všechny zásadní politické a sociální změny s ním spojené, a to, jak se tyto změny odrážely ve společné evropské zkušenosti.

► podrobné informace o projektu