Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

DIALOG

Angažovanost prostřednictvím kultury před rokem 1989 a po něm

Projekt je financovaný z programu Evropské Unie Evropa pro občany

Multižánrový umělecky zaměřený projekt: 

  • Výstava „Dialog“ na Univerzitě ve Białystoku (Polsko), v Galerii Českých center v Praze (ČR),  a v Galerii Jozefa Kollára v Bánské Šťiavnici (SR) Přednáška s diskuzí o samizdatu v Polsku, Belgii a na Slovensku
  • Koncert v Praze a Bruselu 
  • Konference v BOZAR (Centre for Fine Arts) v Bruselu

Projekt vznikl, aby rozvinul veřejnou diskuzi s mezigeneračním dialogem o událostech roku 1989, jak se odrážejí v kontextu dnešní doby, o tématu našeho členství v EU a společné budoucnosti v Evropě s důrazem na roli občanské angažovanosti v minulosti, současnosti a budoucnosti demokratické a sjednocené Evropy. 


Výstava Dialog

Výstava dvanácti perspektiv kulturních osobností ze tří zemí středoevropského prostoru – z České republiky, ze Slovenska a z Polska. Přímí aktéři společenských změn, které před třiceti lety v totalitním bloku vedly k nastolení demokracie, vyjadřují své postoje nejen k bývalému režimu a politickým událostem roku 1989, ale také k vývoji a novému postavení postkomunistických zemí v rámci Evropy. 

Postojově, generačně i genderově rozmanité hlasy připomínají a komentují rozhodující okamžiky a historické etapy ovlivňující svým významem celý region – vznik Charty 77, šestadvacet let trvající pontifikát Jana Pavla II., zrod polského hnutí Solidarita, sametovou revoluci, nástup prezidenta Václava Havla, rozdělení Československa, období mečiarismu, leteckou tragédii u Smolenska, ale i loňskou vraždu slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Zároveň všech dvanáct osobností přizvaných k dialogu reflektuje podstatné změny v mezilidské rovině (ať už vlivem rostoucího blahobytu, nebo nástupu nových technologií) a zpracovává zmíněná témata i ve své vlastní práci prostřednictvím filmu, hudby, literatury, výtvarného umění, vydavatelské praxe, performance a happeningů, přednášek nebo novinových článků, čímž ve své domovině nastoluje potřebný intelektuální diskurz. Vyrovnaný dialog totiž znamená svobodu.


Umělecky jsou tyto osobnosti zachyceny na fotografiích Jána Kekeliho, Witka Orského a Dity Pepe v situacích, jež mají jistou provázanost s jejich životy a obsahem rozhovorů, které vedla Barbora Baronová.

Místa konání:

Slovensko:  Bánská Stanica contemporary- Galéria Jozefa Kollára: 6.4. – 24.6. 2019 
Polsko:  Galeria Arsenal - Universita v Bialymstoku: 10.4. -10.5. 2019
Česká republika: Česká centra- Galerie Českých center: 17.9. – 16.10. 2019

 

Tématika výstavy:

DIALOG

  • Je vzájemným dialogem dvanácti osobností ze tří zemí mezi sebou navzájem. Některé názory se natolik různí, že zdánlivě představují odlišné vnímání určitého aspektu. Za tím se však skrývá jen odlišná zkušenost, perspektiva vycházející z aktuální situace v dané zemi nebo specifických prožitků každé jednotlivé osobnosti. Při širším nahlédnutí se názory shodují ve své demokratičnosti a schopnosti zodpovědně ustát a objasnit své stanovisko.
  • Je dialogem mezi třemi fotografy pracujícími prostředky vizuální komunikace, dokumentaristky pracující formou textu a zvukovým umělcem vedoucím svůj vlastní audiodialog skrze fragmenty slov a vět dvanácti osobností a dalších zvuků.
  • Je dialogem mezi fotografiemi, textem a zvukem.
  • Je dialogem mezi minulostí a současností. A svým způsobem i budoucností.
  • Nabízí dialog mezi tvůrci a návštěvníky výstavy, potažmo čtenáři rozhovorů a posluchači zvukové instalace.
  • Vybízí k započetí dialogu ve společnosti. Nabízí totiž podnětné názory a témata – a to v podobě 12 citací, 33 interaktivních myšlenek, zvukové instalace a zavěšených katalogů s rozhovory.


Osobnosti:
Saša Uhlová, Zbigniew Libera, Zuzana Mistríková, Aleš Palán, Antonina Krzysztoń, Vladimír Michal, Věra Roubalová Kostlánová, Andrzej Jagodziński, Tereza Nvotová, Miloš Rejchrt, Dorota Masłowska, Peter Kalmus

Fotografové: Ján Kekeli, Witek Orski, Dita Pepe

Kurátoři: Fotografie – Robert Švarc,  Text – Barbora Baronová


Publikování v době totality / Přednáška

Samizdatová literární tvorba byla během komunistického období důležitým médiem pro šíření svobodného myšlení. Spisovatelé, kteří byli v komunistickém období zakázaní, odborníci na literaturu a současní spisovatelé ze západní Evropy budou sdílet své názory a srovnávat perspektivy v rámci přednášek o publikování literatury v době totality, jejím zapojení do politiky a společnosti. Tyto přednášky doplněné o diskuzi doplní výstavu v Polsku, na Slovensku a v Belgii.

 

Úloha undergroundu v hudbě / Koncert

Třetí část projektu se věnuje zkoumání role hudebníků jako klíčových aktérů občanské společnosti, a to nejen v Československu před rokem 1989 a po něm. V rámci této části projektu se uskuteční přednášky a koncerty v Praze a v Bruselu. 


Na koncert v Bruselu, který se koná v Divadle Marni 11. září, v rámci kterého si společně zahrají muzikanti bruselského hudebního tělesa (Jazz Station Big Band) a pozvaní jazzoví sólisté z České republiky Emil Viklický, Petr Kalfus a Miroslav Hloucal, bude navazovat debata odborníků na jazzovou historii Petra Vidomuse a Matthiase Heymana.  
Pavel  Klusák v Galerii Českých center pohovoří 24. září o úloze hudby v občanské společnosti a roliundergroundových hudebních skupin v komunistickém Československu, kde byly nezávislé hudební produkce zakázány a aktivističtí hudebníci pronásledováni. 

Jako poslední z hudebních akcí projektu se uskuteční 10. října v Divadle X10 pražský koncert . Společně si zde zahrají čeští jazzoví hudebníci v čele s Emilem Viklickým a jejich belgičtí hosté z Jazz Station Big Band, Stéphan Mercier a Francois Decamps. Koncert bude doprovázen figurativní malbou Frances Sander.

Konference v BOZAR

Projekt vyvrcholí závěrečnou jednodenní konferencí 27. října v BOZAR - Centre for Fine Arts v Bruselu s názvem REVOLUTION IS NOT A GARDEN PARTY. Zaměří se na témata, týkající se výročí 1989 a 2004 (vstup do EU). O těchto hlavních tématech, a zejména o občanské angažovanosti v evropské politice v roce 1989 a dnes, budou diskutovat zástupci politického života, spisovatelé, výtvarníci, hudebníci, novináři, studenti i osobnosti, které poskytly rozhovory pro publikaci, která je základem výstavy „Dialog. Angažovanost prostřednictvím kultury před rokem 1989 a po něm“. Tato jednodenní konference bude obohacena o výstavy a filmové projekce.

Realizátor projektu:   Česká centra

Partneři:                               Galeria Arsenal, Białystok, Polská republika

                                                  Banská Stanica contemporary, Bánská Šťiavnica, Slovenská republika 

                                                  Centre for Fine Arts (BOZAR), Brusel, Belgie 

                                                  Jazz Station Big Band, Brusel, Belgie 


Projekt Engagement Through Culture Before and After 1989 je realizován na základě grantového rozhodnutí EACEA 2 18-1819/ 1- 1 od 7. 9. 2018 do 6. 3. 2020.

 


#dialogue1989


Katalog ke stažení: 

Facebooková stránka

Organizátor: 

Česká centra, Praha, Česká republika

Partneři:

Galeria Arsenal, Bialystok, Polská republika

Bánská St a nica contemporary, Bánská Šťiavnica, Slovenská republika

Centre for Fine Arts (BOZAR), Brusel, Belgie

Jazz Station Big Band, Brusel, Belgie 

 

Galerie Jozefa Kollára v Bánské Šťiavnici

Foto: Ján Viazanička

Česko-belgický jazzový koncert v Divadle X10

Foto: Anna Pleslová

Konference v BOZAR (Centre for Fine Arts) v Bruselu

Foto: Filip Kubík

Foto: Dita Pepe

Foto: Ján Kekeli

Foto: Witek Orski