Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Pražské jaro | 1968

Pražské jaro / 1968 přiblíží  politický kontext uvolnění v Československu v 60. letech a následnou okupaci sovětskými vojsky, soustředí se však i na pestrost kulturního života v době tohoto společenského jara. 

 

Interaktivní digitální výstavní projekt Pražské jaro 1968 nabízí pohled na dramatické a společenské změny v Československu 60. let jazykem 21. století. Projekt obsahuje texty, audio i video a umožňuje divákovi pohybovat se virtuálním prostorem podle svých zájmů. Obsah programu je rovněž zpracován formou grafických koláží jako panelová výstava.

Foto: archiv Národní muzeum, Sbírka novodobých českých dějin

Multimediální interaktivní prezentace

Výstavní projekt prezentuje historická data a události jako příběh, který je komponován z textů i audio a video složek a přibližuje zásadní informace o historickém a kulturním dění v někdejším Československu. Výstava je připravena v klasickém panelovém formátu i rozšířené digitální formě.

Výstava Pražské jaro 1968 si klade za cíl seznámit návštěvníka se společenskou atmosférou uvolnění 60. let v komunistickém Československu, reformními aktivitami odehrávajícími se od podzimu roku 1967, protireformním tlakem Brežněvova Sovětského svazu na nové vedení Komunistické strany Československa v čele s A. Dubčekem a také s invazí armád Varšavské smlouvy z 21. srpna 1968 a jejími důsledky jak doma, tak v mezinárodním měřítku. Východiskem je netradiční představení atmosféry uvolnění a klesající izolace, jež bohatě ilustruje prolínání společenskopolitických a kulturněhistorických jevů: počínaje světovou výstavou Expo 58, přes filmová a hudební "zlatá šedesátá" až po design jako prostředek mezinárodní komunikace.

Výstava Pražské jaro 1968 je přeložena do 25 jazyků

Výstava byla přeložena do 25 jazyků a prostřednictvím sítě Českých center a zastupitelských úřadů ČR putovala v průběhu roku 2018 do celého světa: počínaje evropskými destinacemi (Berlín, Paříž, Londýn, Brusel, Moskva, Madrid, Lisabon, Vídeň, Bratislava, Budapešť, Bukurešť, Sofie, Záhřeb, Bělehrad, Varšava, Stockholm, Rotterdam, Milán, Kyjev, Helsinky, Tallinn a další evropská města), přes New York, Havanu, Sao Paulo a další města na americkém kontinentu, až po Jerevan, Tel Aviv, Ulánbátar, Irbíl, Hongkong, Peking, Tchaj-pej, Tokio, Soul a další asijské destinace. 

V roce 2019 výstava poputuje do Lucemburku, Groningenu, Nîmes, Aix-en-Provence a dalších destinací.

 

Více informací o projektu:        Mgr. Hana Pištorová, T: +420 234 668 213, pistorova@czech.cz

 


 

Kurátor: Mgr. Lenka Lindaurová

Odborná spolupráce:   PhDr. Josef Tomeš, PhD., PhDr. Jiří Suk, PhD. 

Organizátor:   Česká centra

Spolupracující instituce:   Česká televize, Česká tisková kancelář, Dobrovická muzea, Zdeněk Harapes, Masarykův ústav a Archiv, Akademie věd České republiky, Ministerstvo zahraničních věcí, Muzeum hlavního města Prahy, Muzeum T. G. Masaryka v Lánech, Nadace Langhans Praha, Národní filmový archiv, Národní galerie v Praze, Národní knihovna, Národní muzeum, Národní technické muzeum, Památník národního písemnictví, Poštovní muzeum, Slovenská národná galéria, Tyršův dům, Uměleckoprůmyslové museum Praha, Vojenský historický ústav Praha a Bratislava

Hlavní partneři: Národní galerie v Praze, Národní muzeum,  Národní knihovna, Umělecko- průmyslové museum, galerie Langhans, ČTK, Památník národního písemnictví, Národní technickém muzeum, Muzeum umění Olomouc

Grafika:                                         Robert Jansa, Petr Bosák


FOTOGALERIE

Výstava 1918 - 1968, Santiago de Compostela

Výstava 1918 - 1968, ČC Rumunsko

 

Výstava 1918 - 1968, ČC Rumunsko - Cluj

 

Výstava 1918 - 1968, ČC Soul