Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Výtvarné umění

LUSTR ON TOUR

Ve spolupráci Českých center a festivalu ilustrace LUSTR vznikl v loňském roce společný putovní projekt zaměřený na zahraniční prezentaci s cílem propojit současnou českou autorskou ilustraci s místní scénou. Výstava s názvem LUSTR ON TOUR byla uvedena v Berlíně, Jeruzalémě, Moskvě a Bruselu (v kontextu místního festivalového dění), dále pak v Broumově (v rámci 1. ročníku ilustrátorského sympozia). Kurátorkou a ředitelkou festivalu LUSTR je Nadia Sheshukova.

► podrobné informace o projektu