Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

LUSTR on Tour

Ve spolupráci Českých center a festivalu ilustrace LUSTR vznikl v loňském roce společný putovní projekt zaměřený na zahraniční prezentaci s cílem propojit současnou českou autorskou ilustraci s místní scénou. Výstava s názvem LUSTR ON TOUR byla uvedena v Berlíně, Jeruzalémě, Moskvě a Bruselu (v kontextu místního festivalového dění), dále pak v Broumově (v rámci 1. ročníku ilustrátorského sympozia). Kurátorkou a ředitelkou festivalu LUSTR je Nadia Sheshukova.

Festival LUSTR je výběrovou oborovou přehlídkou ukotvenou v Praze a jsou na ní prezentováni primárně současní čeští a slovenští tvůrci převážně mladší generace; v rámci každého ročníku však také hostují vybraní ilustrátoři ze zahraničí. Svá díla prezentují formou individuálních instalací, workshopů, projekcí či prostřednictvím dalších doprovodných programů. Důležitým prvkem je také neformální profesní networking a veřejná diskuze. Proto Česká centra iniciovala možnost zahraniční prezentace prizmatem právě této přehlídky, která již šest let přináší poměrně ucelenou zprávu o kondici mladé české autorské ilustrace a to i v dialogu s mezinárodní scénou. Kurátorka projektu pak připravila kolekci děl (výběr festivalu LUSTR) zohledňující aktuální situaci na nezávislé české ilustrátorské scéně, včetně různosti zpracovaných témat, použitých technik či prezentačních formátů i žánrových přesahů do animace, komiksu či textilu.

V roce 2019 proběhly prezentace v rámci zajímavých zahraničních festivalů, Outline festival v Izraeli, festival MORS v Rusku, belgický festival vizuální kultury PICTURE! (jehož první ročník se zaměřil na ČR) a představena byla díla např. od tvůrců Tomski&Polanski, Jana Šrámka & Veroniky Vlkové, Marie Makeevy, Juliány Chomové, Jindřicha Janíčka, Marka Rubce a řady dalších umělců.

Na letošní rok se chystá uvedení v Mnichově a ve Stockholmu, kde bude projekt zaměřen na ženy – umělkyně, a to jak za ilustraci, tak za komiks.