Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Cyklus popularizačních přednášek a workshopů o češtině

Cílem přednášek a workshopů je prezentovat češtinu popularizační formou skrze témata zpracovaná našimi předními bohemisty a také podporovat zahraniční bohemistiku.

V roce 2018-19 Česká Centra zrealizovala ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AVČR pilotní cyklus popularizačních přednášek o češtině s cílem prezentovat češtinu popularizační formou skrze témata zpracovaná našimi předními bohemisty. Celkem proběhlo 23 přednášek o češtině určených pro širší i odbornou veřejnost v zahraničí a to v těchto 13 zahraničních městech: Berlín, Bratislava, Budapešť, Bukurešť, Ivano-Frankovsk, Kyjev, Lvov, Mnichov, Moskva, Sofie, Užhorod, Varšava, Vídeň. Cyklus byl zrealizován v rámci programové linie „Dědictví českého jazyka a literatury“ u příležitosti oslav 100 let výročí české státnosti.  

 

V současné situaci nabízíme přednášky v online formátu přes platformu zoom s paralelním streamováním na facebooku. Prezenční přednášky lektorů na Českých centrech v zahraničí a na tamějších bohemistikách a slavistikách plánujeme realizovat od podzimu 2020.

 

 


 

 

Online přednášky o češtině

 

Karoška, koronápad, rouškomat aneb Pružná stabilita ve slovní zásobě češtiny 

 

On-line přednáška o češtině Mgr. Michaely Liškové, Ph.D. z oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR

čtvrtek 14. 5. 2020 od 18:00

 

 

        

 

 

V současné pandemické situaci je nápadný zejména prudký nárůst tzv. koronaslov, která jsou nezřídka expresivní, vynalézavá, neuzuální, humorná. V ústavní neologické databázi Neomat (neologismy.cz) nebo v otevřeném slovníku Čeština 2.0 (cestina20.cz) jsou jich dokladovány již stovky. Týkají se mj. označení viru a nemoci (koronáčkovídek), ochranných pomůcek (roušičkyrouškomat), práce a školy z domova (covideokonferenceškola v pyžamu) či dětí zplozených/narozených za pandemie (koroňátkokoroniálové). Zásadním předpokladem pro začlenění nově utvořeného slova do lexikonu je přetrvání jevu, který pojmenovává. Naprostá většina aktuálních jazykových novinek tak patrně bude brzy plnit jen funkci kroniky doby.

Přednáška se věnuje soudobým proměnám slovní zásoby češtiny (vedle zmíněného také novým výrazům, které reagovaly na povodně 21. století nebo na klimatický aktivismus), její součástí je neologický kvíz a závěrečná diskuse.

Záznam můžete sledovat zde: 

 

 

 

Více informací o projektu: Mgr. Tereza Puldová, epuldova@czech.cz, t: +420 234 668 239 

 

Organizátor: Česká centra

Partner: Ústav pro jazyk český AV ČR

Komunikační kanál: Zoom