Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

VZPOMÍNKY NA ROK 1918

V evropské historii je rok 1918 primárně spojován s koncem první světové války. V centrální a východní Evropě však byl také rokem rozpadu Ruského, Německého, Habsburského a Osmanského impéria a zrodu devíti nových států - Rakouska, Maďarska, Jugoslávského království, Československa, Polska, Litvy, Lotyšska, Estonska a Finska, které byly připraveny budovat novou moderní společnost.

Sto let poté se partneři projektu Vzpomínky na rok 1918: Evropské sny o modernitě vrátili k této méně známé stránce evropské historie. Společně se pokusili nahlédnout rok 1918 nejenom jako významné datum v národních kalendářích, ale také jako symbol “exploze” kreativity a sociálních, uměleckých a politických aspirací mnoha lidí, kteří si přáli vybudovat lepší budoucnost. Projekt tak byl připomínkou a kritickým zhodnocením mnoha vizí modernity, jak těch, které stály u zrodu nejtragičtějších zvratů v evropské historii, tak těch, které nás stále inspirují k vytváření lepší vize evropské budoucnosti.

V rámci projektu byly realizovány veřejné debaty v Belgii, České republice, ve Finsku a v Maďarsku, které byly doplněny bohatým kulturním programem.

Česká centra ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla, Centrem pro výtvarné umění BOZAR v Bruselu, Finským institutem pro Benelux, organizací Culture Action Europe a EUNIC cluster Praha realizovala v rámci projektu konferenci s názvem VZPOMÍNKY NA ROK 1918: BOD ZVRATU PRO EVROPU o tématech spojených s rokem 1918. Konference se konala v Knihovně Václava Havla v Praze dne 11. dubna 2018.  

Historici, novináři, učitelé a další řečníci ze 7 evropských zemí zde porovnávali své pohledy a diskutovali nad současným významem roku 1918, a to zejména s ohledem na výklady připisované roku 1918 po dobu celého 20. století. Diskuse byla zaměřena na lepší porozumění roku 1918, jeho následkům ze západní a středoevropské perspektivy a na to, jak toto vnímání formuje dnešní názory, jakým způsobem se v jednotlivých zemích mění interpretace historie a potažmo její možný dopad na politiku mezi zeměmi EU.

 

Konference se za odbornou veřejnost zúčastnili:

Adéla Gjuričová, historička, Česká republika

György Csepeli, sociální psycholog, Maďarsko

Miroslav Michela, historik, Slovensko

Christoph Prantner, novinář, Rakousko

Jan Hanzlík, historik, Česká republika

Pavlína Kvapilová, novinářka, Česká republika

Machteld Venken, historička a slavistka, Belgie

Kalle Kallio, ředitel Werstas muzea práce ve Finsku, Finsko

Václav Kuneš, učitel historie, Česká republika

Lukasz Jasina, historik, Polsko

 

Doprovodným programem konference byla filmová přehlídka VZPOMÍNKY NA ROK 1918 VE FILMU, která proběhla ve dnech 9.4 – 18.4.2018 v Italském kulturním institutu v Praze.  V jejím rámci proběhlo pět projekcí evropských filmů doplněných o rozhovory se zajímavými hosty

 

Na programu byly filmy:

09/04 / Itálie / Louky zase pokvetou

10/04 / Lotyšsko / Obránci Rigy

12/04 / Polsko / Paničky Dulské

16/04 / Rakousko / Nový svět

18/04 / Rumunsko / Století pro Rumunsko

 

Podrobné informace o projektu naleznete zde

 

Konference VZPOMÍNKY NA ROK 1918: BOD ZVRATU PRO EVROPU a filmová přehlídka VZPOMÍNKY NA ROK 1918 VE FILMU byly součástí rozsáhlejšího projektu VZPOMÍNKY NA ROK 1918: EVROPSKÉ SNY O MODERNITĚ iniciovaného Centrem pro výtvarné umění BOZAR v Belgii.

 

Projekt byl financován programem Evropské Unie Evropa pro občany.

 

Partneři projektu: The Center for Fine Arts – BOZAR (Belgie), Česká centra (Česká republika), Finnish Cultural Institute in the Benelux (Belgie), Culture Action Europe (Belgie).

 

Partneři akce: