Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Věda, výzkum a inovace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věda, výzkum a inovace:

 • Propagujeme úspěchy české vědy. 
 • Představujeme nové inovativní projekty a upozorňujeme na potenciál českého výzkumu a vývoje. 
 • Rozvíjíme spolupráci s univerzitami, vysokými školami a odbornými institucemi. Našimi významnými partnery jsou zejména Akademie věd ČR a její jednotlivé ústavy, British Council, Česká inovace o.p.s, Národní technické muzeum a Technologická agentura ČR.
 • Iniciujeme vznik výstavních projektů odhalujících historii, současnost i blízkou budoucnost naší vědy a výzkumu. 

 

Podporujeme mladé vědce:

 • Jsme partnery české části mezinárodní soutěže v popularizaci vědy FameLab, kterou organizuje British Council. V roce 2015 jsme poprvé udělili Cenu Českých center za rozvoj mezinárodní vědecké spolupráce, a to MUDr. Pavlu Tomšíkovi, úspěšnému účastníkovi soutěže FameLab 2014, který absolvoval týdenní pobyt ve Španělsku. O aktuálním vývoji soutěže nalezněte informace zde: http://www.famelabcz.com/.
 • Spolupracujeme s Českou inovací o.p.s., která je organizátorem festivalu ČINFEST. Stali jsme se partnerem soutěže Česká inovace. Vítězné projekty z let 2014 a 2015 a jejich týmy jsme prezentovali v zahraničí i v ČR (beton přenášející světlo LiCrete, vozidlo ELBEE, Pitná voda a peletky z prasečí kejdy, MAGIC BOX nebo Pohybový závitový mechanismus). Inspirující příběhy osobností, inovátorů či jejich podporovatelů naleznete zde: http://www.ceskainovace.cz/cz/pribehy.
 • Zapojujeme se do programů vědeckého festivalu Týden vědy a techniky AV ČR. Informace o aktuálním ročníku naleznete zde: http://www.tydenvedy.cz/.

 

Rozšířili jsme cyklus výstavních projektů zaměřených na vědu: 

Otto Wichterle: Příběh kontaktní čočky – strhující příběh vzniku první masově použitelné kontaktní čočky popisuje osud jejího tvůrce, vývoj vhodného materiálu i výrobního zařízení nezbytného k sériové produkci; celkový počet zahraničních prezentací překročil v roce 2015 číslo 40. 

Česká věda bojuje s viry – nová výstava v podobě třímetrového fullerenu ztvárněného výtvarníkem Jáchymem Šerých se věnuje vědci prof. Antonínu Holému a jeho objevům při vývoji léčiv proti AIDS a hepatitidě B. 

Bedřich Hrozný - 100 let od rozluštění chetitského jazyka  - nová výstava připomíná 100. výročí výjimečného objevu českého vědce Bedřicha Hrozného - rozluštění chetitského písma. Klasickou naučnou výstavu doprovází zvuková instalace českého umělce Pavla Sterce a promítání filmové smyčky sestříhané z dobových dokumentů. 

NANORMÁLNÍ SVĚT.CZ 2015 - nový projekt představující nanosvět  dvou rozdílných forem – přirozené, tak jak existuje bez přičinění člověka a v podobě „umělé“ – tedy tak, jak jej vytváří a buduje člověk. Pohled do nanosvěta nabízí elektronový mikroskop, přičemž většina elektronových mikroskopů nebo jejich částí pochází z Brna. 

MERKUR – nový projekt přibližující historii a současnost fenomenální stavebnice a vzdělávací pomůcky, která rozvíjí technické myšlení a stala se základnou mnoha domácích kutilů a budoucích vědců. 


Vzdělávání a výuka češtiny:

 • Rozvíjíme spolupráci s univerzitami, podílíme se na jejich zahraniční prezentaci.
 • Zajišťujeme stáže českých studentů v síti českých center v zahraničí.
 • Vyučujeme český jazyk (jazykové kurzy úrovní A1 – C1 dle SERR) a zprostředkováváme certifikované zkoušky z češtiny. Úzce spolupracujeme s Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP).

Češtinu v roce 2015 učilo přes 50 lektorů na 14 Českých centrech v zahraničí (Berlín, Budapešť, Bukurešť, Kyjev, Londýn, Milán, Mnichov, Moskva, New York, Paříž, Sofie, Tokio, Varšava, Vídeň). V roce 2016 byla zahájena výuka na Českém centru Bratislava. 


Profesionalizujeme výuková centra:

 • Vytváříme kvalitní metodickou podporu pro naše lektory s možností dalšího vzdělávání ve výuce češtiny jako cizího jazyka ve spolupráci s ÚJOP. 
 • Zdokonalujeme výuková centra za účasti zkušených odborníků, spolupracujeme na vývoji dalších nástrojů pro výuku (pravidelné testování ve výuce, využívání elektronických diagnostických testů).
 • Rozšiřujeme výuku češtiny mimo sídla našich zahraničních zastoupení (na Ukrajině jsme rozšířili výuku češtiny z Kyjeva do Lvova, Charkova a Dněpropetrovsku).

 

+++

 

 


Metodický seminář lektorek českého jazyka

Video z metodického semináře lektorek českého jazyka
(Praha 13. - 17. 6. 2016)