Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC

 

Pomáhali jsme zakládat a podporujeme existenci poboček České skoly bez hranic.

Cílem České školy bez hranic je výuka češtiny a českých reálií pro děti ve věku od 18 měsíců do 15 let za hranicemi ČR jako doplnění každodenního vzdělání, které děti českého původu získávají v zahraničních školách.

Bilingvní děti, které Česká škola bez hranic vzdělává a vychovává, představují pro svou rodnou zemi a zároveň i pro zemi, ve které žijí, bohatý intelektuální, ekonomický a sociální potenciál.

Tyto děti budou schopny, díky svým jazykovým a kulturním znalostem, uchovat českou identitu v zahraničí a přispět ke vzájemnému porozumění mezi národy.

Myšlenka vznikla v Paříži na podzim roku 2003, kdy zde byla pořádána první jazyková setkání v češtině pro děti. Z této iniciativy postupně vznikla současná mezinárodní síť škol s vlastním návazným vzdělávacím systémem.

  

"Všem z vás, kteří jste se k vícejazyčné výchově rozhodli, a všem těm, kteří se k tomu chystáte, přeji upřímně pevné nervy, výdrž a hlavně úspěch. Je to proces dlouhodobý, ale jak sami uvidíte, smysluplný a obohacující pro všechny zúčastněné". Lucie Slavíková-Boucher, iniciátorka myšlenky a zakladatelka České školy bez hranic Paříž.

 

Foto: Archiv Českých center / setkání představitelů ČŠBH v Praze na podzim 2011 v Českém centru Praha


Naši partneři

 

 

 

Doporučujeme