Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Československá státnost

Československá státnost zasazuje důležité momenty samostatného Československého státu do kontextu historie 20. století. Přitom neopomíná využívat i hravých, atraktivních forem prostřednictvím výstavy dobových dětských hraček. Organizátoři očekávají, že právě výstava Mini Wonders včera a dnes se zařadí k nejžádanějším, a to i díky tomu, že cílí na malého diváka. Český design získává ve světě stále větší zvuk.  Století českého designu v českých zemích podle očekávání patří k dalším „tahákům“ projektu.


Československá státnost | 1918

Interaktivní digitální výstavní projekt Československá státnost 1918 nabízí zásadní informace o historickém a kulturním dění v době vzniku Československé republiky jazykem 21. století. Projekt obsahuje texty, audio i video a umožňuje divákovi pohybovat se virtuálním prostorem podle svých zájmů. Obsah programu je rovněž zpracován formou grafických koláží jako panelová výstava.

Foto: ČTK

 

100 let českého designu

Design je fenoménem, který i když je uměleckou disciplínou, intenzivně reflektuje společenské a politické pohyby doby. Při příležitosti oslav 100 výročí založení Československé republiky se nám tak naskýtá příležitost podívat se na 100 leté období Československa a českého státu z pohledu designu. Český design je založený na kvalitní umělecko-řemeslné práci, českém kutilství a kvalitním tradičním materiálu. Má za sebou dlouholetou tradicí i světový ohlas. V dějinách světového designu zanechal svoji stopu v několika etapách, jestli jde o kubizmus nebo světovou výstavu Expo 58. Výstava bude vycházet z knihy Umělecko- průmyslového muzea „Design českých zemích 1900-2000“ autorů Ivy Knobloch a Radima Vondráčka.

Foto: Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze 


Česká hračka / Mini Wonders

Česká tvorba pro děti měla v historii vysoké mezinárodní renomé, ať už se jednalo o hračky, animovaný film či knižní ilustraci. Putovní výstava s názvem Mini Wonders a podtitulem „česká hračka včera a dnes“ by ráda zahraničnímu publiku představila ucelený pohled na českou hračku v průběhu jejího vývoje od meziválečného období až po dnešní autorskou tvorbu. Výstava z části představí ikonické české hračky, které se vyrábějí v nezměněné podobě dodnes nebo zažívají comeback ve formě obnovy výroby. Na tuto skupinu výstavy naváže část, která představí současnou českou autorskou tvorbu pro děti. V dnešní době zájem českých designérů o dětský svět zažívá renesanci až doslova boom.

 

  

            

Kurátoři a hlavní partneři

1918 | Československá státnost/ digitální projekt
Národní galerie v Praze, Národní muzeum, Národní knihovna, PM, Umělecko-průmyslové museum, galerie Langhans, ČTK, Památník národního písemnictví, Národní technické muzeum, Muzeum umění Olomouc.

100 let českého designu
Umělecko-průmyslové museum v Praze
kurátor: Iva Knobloch, Jakub Berdych Karpelis; Josef Tomšej (Qubus design)

Mini Wonders včera a dnes - Česká hračka
kurátor: Tereza Bruthansová

 


 
Nenechte si ujít akce pořádané v rámci oslav výročí v roce 2018 a sledujte programovou nabídku Českých center v zahraničí!