Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Dědictví českého jazyka a literatury

Dědictví českého jazyka a literatury zohledňuje stávající  aktivity celé  sítě Českých center  jako je například mezinárodní překladatelská soutěž Cena Susanny Roth akcentující českou prózu.Předkládá nové možnosti k propagaci a prezentaci české literatury a jazyka prostřednictvím výstav tematizujících historii českého komiksu, knižní kulturu a typografii optikou soutěže Nejkrásnější česká kniha roku, či výběr současné ilustrace dětské knihy. Nedílnou součástí je doplňkové pásmo filmů.


Cena Susanny Roth 2018

5. ročník Mezinárodní překladatelské soutěže Cena Susanny Roth určené začínajícím zahraničním překladatelům z českého jazyka do 40 let za nejlepší překladový text prozaického díla současného českého autora. Vítězové z jednotlivých teritorií se účastní odborného programu v ČR.

Přebal knihy Bomba Funk, © BiggBoss / Ilustrace © Jiří Franta a David Böhm


Mezitím na jiném místě… / Století českého komiksu

Sto let od založení Československa (1918) nabízí jedinečnou příležitost k rekapitulaci národních komiksových dějin (a též obrazu dějin v komiksu). Výstava chce představit českou tvorbu v mnohosti jejích podob i v historických souvislostech. Tematickým zacílením na ústřední žánry, zlomové momenty a mezikulturní inspirace touží nabídnout jakýsi vějíř vyprávění o moderním českém komiksu a jeho „prvním století“. Ona nesystematická rozrůzněnost se zdá být pro vyprávění příběhu českého komiksu zvláště příhodná – to, co a jak se dělo mezitím na jiném místě, nám umožní lépe pochopit tady a teď.


12 světů – Ilustrátoři současné české knihy pro děti


Výstava představuje 12 současných českých autorů ilustrací pro děti. Výběr byl veden s důrazem na výrazovou specifiku autorů a jejich přesahy k dalším technikám a médiím - od klasické kresby nebo malby k textilnímu výtvarnictví nebo komiksu. Jedná se o tvůrce mladší a střední generace, kteří mají za sebou řadu úspěšných knižních realizací i dalších uměleckých projektů.

Zastoupení autoři: David Böhm / Pavel Čech / Dan Černý / Lucie Dvořáková / Renáta Fučíková / Vendula Chalánková / Lucie Lomová / Galina Miklínová / Petr Nikl / Jaromír Plachý / Vhrsti

Foto: Galina Miklínová, Lichožrouti

 


 

            

Kurátoři a hlavní partneři

12 světů – Ilustrátoři současné české knihy pro děti
Terra Cultura
kurátor: Radim Kopáč

Mezitím na jiném místě – Století českého komiksu
Centrum pro studia komiksu;  Ústav pro českou literaturu AV, v.v.i; Univerzita Palackého v Olomouci
kurátor: Pavel Kořínek, Tomáš Prokůpek

Cena Susanny Roth 2018
ve spolupráci s Českým  literárním centrem, které je zřizováno Moravskou zemskou knihovnou v Brně; oboroví partneři v zahraničí

 


 
Nenechte si ujít akce pořádané v rámci oslav výročí v roce 2018 a sledujte programovou nabídku Českých center v zahraničí!