EUNIC - European Union National Institutes for Culture

EUNIC je evropskou sítí národních kulturních institutů s 36 členy ze všech členských států EU. Členové EUNIC pracují v oblasti umění, jazyků, mládeže, vzdělávání, vědy, společnosti, mezikulturního dialogu a rozvoje. Na místní úrovni se členové EUNIC spojují ve více než 100 klastrech - ve městech, regionech a zemích - za účelem spolupráce na společných projektech a programech a podpory role kultury ve vnitřních a vnějších vztazích EU.

Česká centra jsou členy sítě EUNIC od roku 2006, tedy od jeho založení. Členství v síti EUNIC přináší posílení prestiže ČR v mezinárodních projektech, získání a výměnu odborných informací a zkušeností či možnosti čerpání fondů v této síti.


EUNIC Focal Point

Mgr. Jana Polívková Čepeláková
Mgr. Jana Polívková Čepeláková statutární zástupce generálního ředitele & EUNIC Focal Point

Aktivity EUNIC Global

Projekty kulturní diplomacie

Cluster Fund projekty

Cluster Fund je peněžní fond, do kterého přispívají jednotliví členové EUNIC a ze kterého jsou každoročně financovány společné projekty jednotlivých klastrů. V roce 2020 jsou například financovány projekty:

 • Idea’s Yard v Praze
 • IF – Social Design for Sustainable Cities ve Varšavě
 • Cinemascop – more than a film festival v Bukurešti
 • REX animation film festival ve Stockholmu

Všechny zmíněné projekty probíhají se zapojením místních poboček Českých center.

European Houses of Culture

European Houses of Culture jsou projektem financovaným EU v řízení EUNIC. Kancelář EUNIC Global projekt řídí a provádí hlavní akce projektu, od mapování a přípravy výzvy k vyhodnocení projektu a podávání zpráv Evropské komisi.

Vzdělávání v oblasti kulturní diplomacie

Webináře

Webináře jsou pravidelnou součástí vzdělávacího balíčku, který kancelář EUNIC Global v Bruselu nabízí členům EUNIC. Témata webinářů se různí – od fungování EUNIC a jeho vztahu k EU přes evropské programy na podporu kultury až po sdílení zkušeností a best practices mezi jednotlivými členy EUNIC.

Job Shadowing

Job Shadowing je další ze vzdělávacích iniciativ, které EUNIC podporuje. Jde o několikadenní stáž zaměstnanců kulturních institutů v jedné z ostatních organizací, které jsou členy EUNIC. Job shadowing úspěšně odstartoval v roce 2019 a pokračuje i letos.


Členové Členové EUNIC z řad zastupitelských úřadů a prezidenti klastrů z řad ředitelů ČC v zahraničí

Všichni ředitelé Českých center v zahraničí jsou členy místních klastrů, často jim také předsedají na pozicích prezidentů. Ústředí Českých center také propůjčuje plné členství v EUNIC zastupitelských úřadům a generálním konzulátům v místech, kde kanceláře Českých center nejsou.  

Řádní členové Českých center EUNIC

 • Generální konzulát České republiky v Petrohradě
 • Velvyslanectví České republiky v Abuji
 • Velvyslanectví České republiky v Ammánu
 • Velvyslanectví České republiky v Baku
 • Velvyslanectví České republiky v Manile
 • Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu, D. C.
 • Velvyslanectví České republiky v Jerevanu
 • Generální konzulát České republiky v Chicagu
 • Velvyslanectví České republiky v Kinshase
 • Velvyslanectví České republiky v Kuala Lumpur

Prezidenti klastrů EUNIC z řad ředitelů Českých center v zahraničí

 • Eva Takamine – EUNIC Japonsko
 • Jitka Pánek Jurková – EUNIC Brusel
 • Přemysl Pela – EUNIC Londýn
 • Tomáš Sacher – EUNIC Berlín

Celý film UNIQUE EUNIC