Partneři

Spolupráce a partnerství v zahraničí i v České republice patří ke stěžejním úkolům Českých center, díky čemuž dosahujeme větší působnosti a kvality svých aktivit.

Spolupracujeme se všemi oficiálními institucemi podílejícími se na prezentaci ČR v zahraničí, abychom dosáhli maximální synergie při podpoře českých zájmů ve světě.

V zahraničí spolupracujeme s prestižními kulturními, nevládními, krajanskými organizacemi, galeriemi, divadly, festivaly, hudebními kluby, muzei, vysokými školami či médii.

Pro české podnikatelské subjekty vytváříme příležitosti pro posílení jejich image ve světě s propojením kulturní a obchodní prezentace.